Bloggen kvar som arkiv

Karl N Alvar Nilssons blogg kommer att finnas kvar ännu en tid, men som arkiv. Några nya artiklar eller inlägg kommer inte att publiceras.

Annonser

Karl N Alvar Nilsson har avlidit

Karl N Alvar Nilsson avled på kvällen den 16 juni 2014. Bloggen kommer att stängas ned inom några veckor.

LOTTA FINSTORP OCH VERKLIGHETEN

Ett riktigt arbetarparti sätter jobben främst skrev Lotta Finstorp i Eskilstuna-Kuriren den 20 september. Som ett tecken på detta framhöll hon att sysselsättningen ökat sedan 2006. Men Moderata samlingspartiet är inget arbetarparti. Sedan 31 december 2006 har Sveriges folkmängd till halvårsskiftet 2013 ökad med nästan 500.000 invånare. Det inte då särskilt anmärkningsvärt att antalet sysselsatta sedan 2006 ökat med 200.000.

       Lotta Finstorp förtiger att under den tid borgerliga alliansen regerat har sysselsättningsgraden minskat och arbetslösheten ökat. Den uppgår nu till drygt åtta procent.

       Moderaternas stora ide var jobbskatteavdrag. Somliga ekonomer ansåg att jobbskatteavdraget skulle leda till lägre lönekrav och att det blev billigare att anställa. Därmed skulle sysselsättningen öka. Jag vet inte om detta var moderaternas tanke. De kanske enbart ville öka klyftorna i samhället. I så fall har de lyckats.  Anders Borgs tanke bakom det femte jobbskatteavdraget är, enligt hans egna uppgifter, att det skall öka den inhemska efterfrågan och därigenom stimulera ekonomin.

       Från moderat håll framhålls ideligen att jobbskatteavdraget främst gynnar små- och medelinkomsttagare. Detta är inte sanning. Om kommunalskatten är 31,5 kronor uppnås nu maximalt jobbskatteavdrag cirka 1900 kronor vid en inkomst på 29 000 kronor per månad. Alla som tjänar mindre får ett lägre jobbskatteavdrag. Den som i år tjänar 20000 kronor får cirka 1350 kronor och den som tjänar 10000 cirka 780 kronor. Walburga Habsburg Douglas påstod i Eskilstuna-Kuriren 18 augusti 2011 att jobbskatteavdraget ger högst avkastning till dem som tjänar minst. Det är inte sant.

        Moderaterna handskas ofta vårdslöst med sanningen. De förfalskade sin historia när Sofia Arkelsten påstod att högern kämpat för demokrati och allmän rösträtt.  Walburga Habsburg Douglas påstod i Eskilstuna kuriren den 18 augusti 2012 att jobbskatteavdraget gynnar fattiga barn. De fattiga barnen finns bland sjuka, arbetslösa och pensionärer. Eftersom de inte får något jobbskatteavdrag är inte hennes påstående sant. Den 27 februari 2012 påstod Sofia Arkelsten i Svenska Dagbladet att ”Jämställdhet går framåt med jobbskatteavdrag”. Eftersom män generellt tjänar mer än kvinnor är det inte sant. De ekonomiska klyftorna mellan män och kvinnor ökar genom jobbskatteavdraget. Kvinnor är till exempel mer sjuka än män och drabbas därför hårdare än män när ersättningsnivåerna i sjukförsäkringen sänks och den som är sjuk inte får något jobbskatteavdrag.

        Lotta Finstorp gör ett stort nummer av att alliansregeringen nu gör breda sänkningar av den diffrentsierade avgiften till a-kassan. Men hon talar inte om att det var den borgerliga alliansen som införde diffrensiseringen, vilket ledde till att hundratusentals anställde lämnade a-kassan eftersom den blev för dyr. Många av dessa är nu hänvisade till försörjningsstöd.

        Jobbskatteavdraget kostar nu 72 miljarder per år och med ett femte avdrag 84 miljarder. Dessa miljarder skulle ha kunnat satsas på bland annat bostadsbyggande, utbyggnad och underhåll av järnvägen, skolan, och äldreomsorgen. Miljarderna skulle ha kunnat ge hundratusentals jobb. Nu går jobbskatteavdragen bland annat till utlandsresor, nya mobiltelefoner och surfplattor och i en del fall till sparande. Detta minskar inte arbetslösheten.

       I sin bok ”Det sovande folket” förklarade Fredrik Reinfeldt att välfärdsstaten var en omöjlig konstruktion. Nu har han snart helt raserat välfärden påhejad av bland annat Lotta Finstorp.

VILKA VÄRDERINGAR KOMMER ATT VARA STYRANDE FÖR DEN NYUTNÄMNDA ARBETSMARKNADSMINISTERN ELISABETH SVANTESSON

Till ny arbetsmarknadsminister har Reinfeldt utsett Elisabeth Svantesson. Hon har ett förflutit i Livets Ord och i organisationen Ja till livet, har varit abortmotståndare och emot samkönade äktenskap.

      Elisabeth Svantesson har när hon fått frågor om sin tro, sitt abortmotstånd, och sitt motstånd mot samkönade äktenskap svarat att hon stöder regerings politik. Men vad tycker hon egentligen. Med sin bakgrund i Livets Ord förefaller det inte osannolikt att hon är företrädare för framgångsteologin. Framgångsteologin är en kristen teologisk riktning som särskilt betonar att välsignelse är Guds vilja för den kristne, i bemärkelsen materiellt välstånd och helande, och att bibeltrogen tro, positivt tänkande och tiondegivande leder till välgång och välmående. I sin extrema form innebär det övertygelsen att alla kan bli helade och leva i ekonomiskt överflöd idag genom att bli bibeltrogna kristna. Också motsatsen: att sjukdom, handikapp och olyckshändelser som drabbar enskilda personer är Guds straff för individens personliga synd och otro.

      I massmedia har Elisabeth Svantesson uttalat att det måste ställas tuffare krav på de personer som får försörjningsstöd. Det förefaller som om hon vägleds av ordspråket:

 

”Arbetarens hunger hjälper honom att arbeta, ty hans egen mun driver på honom.” (Ords 16:26)

FLEN FORTSÄTTER FLUMMA

I Eskilstuna-Kuriren den 17 september gick det att läsa att nu finns det en plan för hur skolan skall förändras. Fyra strategier skall lyfta skola, förskola och fritidshem.

 

·        En inspirerande utmanande lärmiljö i mångfald

·        En lärande organisation med fokus på mål och resultat

·        En tydlig styrning och ett utmanande pedagogiskt ledarskap

·        Öppenhet och samverkan

 

Det har tagit två år att komma fram till dessa strategier.

I artikeln i Eskilstuna-Kuriren framhålls att dokumentet ”Strategier för utveckling av Flens kommunala förskolor, skolor och fritidshem 2013 – 19” inte har ett lättillgängligt språk. Detta är alldeles riktigt. För vilka är dokumentet skrivit? För Elever? För Föräldrar? För lärare och skolledare? För politiker? Redan projektplanen för skolprojektet var ett praktexempel på ordbajseri så det är inte förvånande att de strategier som tagits fram för de flesta är obegripliga. Om inte de som leder skolprojektet kan uttrycka sig på ett lättillgängligt sätt hur skall de då kunna få elever, lärare och föräldrar med sig. Är det någon som egentligen förstår innebörden av dessa så kallade strategier. Kan kommunstyrelsens ordförande Stefan Zunko eller kommunalrådet Jan-Erik Larsson utveckla vad innebörden av de fyra strategierna är? De skall ju snart fatta beslut om strategierna. Skolprojektet kan liksom ”Färdplan Flen” liknas vid sagan om ”Kejsarens nya kläder”. Alla spelar med i spektaklet. Men konkreta åtgärder lyser med sin frånvaro.

       Essunge skola i Västergötland var 2007 en av de sämsta i Sverige. 2010 var skolan bäst utan att några ytterligare resurser tillförts. Flens kommun skulle ha kunnat ta efter Essunge skola, vilket jag föreslog redan 2010. Då skulle skolresultaten ha kunnat vara bättre redan nu.

LER, SKRATTAR ELLER FLINAR ALLIANSREGERINGEN?

Partiledarna har nu hållit sina sommartal. Alliansregeringen har träffats på Harpsund för budgetförhandlingar och kräftskiva. Som vanligt har regeringen låtit sig fotograferas på trappan till Harpsund. Det är svårt att avgöra om statsråden på bilden ler, skrattar eller flinar. För sjuka, arbetslösa och pensionärer ligger det nära till hands att betrakta skaran som flinande. Hur kan Stefan Attefall stå och le samtidigt som tiotusentals studenter inte vet var de ska bo? Hur kan Maria Larsson le när vårdskandalerna avlöser varandra och barn vräks trots att Maria Larsson för flera år sedan utlovat att detta skulle upphöra? Hur kan arbetsmarknadsminister Hillevi Engström le när styrelsen för Arbetsförmedlingen förklarat att de saknar förtroende för generaldirektören Angeles Bermudas-Svankvist och arbetslösheten är över 8 procent? Hur kan infrastrukturminster Catarina Elmsäter-Svärd le när dagliga rapporter talar om tågförseningar och nedfallna kontaktledningar och Flens kommun där Harpsund ligger riskerar att få ännu sämre tågförbindelser till Stockholm än nu? Finansminister Anders Borg påstår att det finns ett reformutrymme på 25 miljarder. Trots att detta handlar om pengar som skall lånas upp ler han.

       I sitt sommartal utlovade Statsminister Fredrik Reinfeldt ett femte jobbskatteavdrag (12 miljarder kronor) sänkt skatt för pensionärer (1,15 miljarder eller 50 kronor per pensionär och månad) och höjd gräns för när statlig inkomstskatt skall betalas (3 miljarder, de som tjänar mer än 35500 får skattesänkning). Reinfeldt påstod att de aviserade skattesänkningarna mest gynnade de som är låg- och medelinkomsttagare. Men så är det inte. Maximalt jobbskatteavdrag cirka 1900 kronor i månaden får för närvarande den som tjänar ungefär 29000 kronor per månad. De som tjänar mindre får också ett mindre jobbskatteavdrag. Den som tjänar 20000 kronor i månaden får till exempel ungefär 1400 kronor. När brytpunkten för statlig skatt förskjuts uppåt är det höginkomsttagare som får skattesänkning. De med höga inkomster nästa år om Reinfeldt får som han vill skattesänkningar 500 – 600 kronor i månaden. Tanken påstås vara att skattesänkningarna skall stimulera den inhemska ekonomin. Så skulle ske om de som har det ekonomiskt sämst fått mer pengar att röra sig med. Nu kan pengarna Borg skall låna upp i stället gå till utlandssemestrar och nya dyra utländska bilar.

       Inom alla avtalsområden har de anställda förhandlat sig till lönehöjningar de kommande åren. För pensionärerna är framtiden inte lika ljus. Den så kallade bromsen kommer 2014 att slå till en tredje gång och pensionerna minskas med 2,7 procent. Tidigare minskningar av pensionerna uppgår cirka 7 procent. Barnbidragen höjs inte i takt med inflationen och inte heller ersättningen till de som är sjuka och arbetslösa

      Den borgerliga alliansen förtiger och ljuger om effekterna av alla skattesänkningarna i och förnekar att de ekonomiska klyftorna ökar.

MAUD OLOFSSON FREDRIK REINFELDT OCH ANSVAR

När SAAB-affären pågick var Maud Olofsson näringsminister och upprepade likt en papegoja att hon inte riskerade skattebetalarnas pengar. Nu utpekas hon av regeringen som den enda minister som kände till Vattenfalls köp av Nuon. Den affären har kostat skattebetalarna 37 miljarder kronor. Maud Olofsson vill inte uttala sig. Men hon måste ju veta vilka inom regeringen som var informerade om Vattenfalls köp av Nuon. Vad uträttade Maud Olofsson som näringsminister? Hon låg bakom sänkningen av restaurangmomsen, som sannolikt inte ledde till fler sysselsättningstillfällen. Hon införde Rutavdraget som gör att de välbeställda får billig städhjälp. Hon sa ja till utbyggnad av kärnkraften. Hon har verkat för att försämra anställningstryggheten.

       Var det över huvud taget lämpligt att utse Maud Olofsson till näringsminister?

       I Sveriges televisions pratshow ”Hos Jidhe” gick Maud Olofsson 2007 till attack mot sina lärare i gymnasiet, vilket av många upplevdes som osmakligt. Men hennes attack var kanske ett försök att förklara sina dåliga gymnasiebetyg med tvåor i engelska, spanska, tyska, matematik och naturkunskap. Med ett sådant gymnasiebetyg skulle knappast Maud Olofsson ha kommit in på någon högskole- eller universitetsutbildning. Anders Isaksson skrev för några år sedan boken Den politiska adeln. Maud Olofsson förefaller att tillhöra adeln inom Centerpartiet. Hennes far var landstingspolitiker i Västerbottens län. Han var god vän med bland annat Torbjörn Fälldin och Börje Hörnlund. Efter sin gymnasieexamen blev Maud Olofsson bland annat ombudsman i Centerpartiets Ungdomsförbund i Västerbotten. När Börje Hörnlund blev statsråd i Carl Bildts regering 1991 blev Maud Olofsson politiskt sakkunnig. När regeringen Bildt avgick 1994 blev Börje Hörnlund landshövding i Västerbottens län och då fick Maud Olofsson anställning där och fortsatte sedan sin politiska karriär. Man kan undra om Länsstyrelsen i Västerbotten anställt fler handläggare utan akademiska meriter och med så svaga gymnasiebetyg som Maud Olofsson. 

       ”Det är tid för ansvar” uttalade Fredrik Reinfeldt i regeringsförklaringen 2010. ”Det är tid för ansvar” saknar ett ansvarstagande subjekt. Vem skall ta ansvar och för vad? Vem tar ansvar för vapenaffärerna med Saudiarabien? Försvarsminister Sten Tolgfors tar inget ansvar. Han sparkar på Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) som i sin tur skyller på politikerna. Fredrik Reinfeldt måste väl veta vilka beslut som regeringen har fattat. Det är hög tid att Reinfeldt träder farm och tar ansvar. Varför förlängde regeringen avtalet med Saudiarabien 2010?  Det är dags att Fredrik Reinfeldt träder fram och tar ansvar för Vattenfalls förlustaffärer.