Kris i folkhemmet

Kris i folkhemmet 

Boken är en slags politisk historia från 1900-talets början till nutid. Den är också en debattbok. Sverige behöver en ny politisk rörelse.

Annonser