WALBURGA HABSBURG DOUGLAS OCH FATTIGA BARN

Walburga Habsburg Douglas påstår i Eskilstuna-Kuriren den 18 augusti att jobbskatteavdraget gynnar fattiga barn. Direkt kan konstateras att det inte kan gynna barn till sjuka, arbetslösa och pensionärer med enbart pension som inkomst eftersom de inte får något jobbskatteavdrag. I just de grupperna återfinns säkert många fattiga. Walburga Habsburg Douglas påstår vidare att jobbskatteavdraget ger högst avkastning till dem som tjänar minst. Om kommunalskatten är 31,5 kronor uppnås maximalt jobbskatteavdrag vid en inkomst på 29 000 kronor per månad. Alla som tjänar mindre får ett lägre jobbskatteavdrag. Som exempel kan nämnas att den som tjänar 20000 kronor får 1364 kronor och den som tjänar 10000 får 785 kronor. Den som är pensionär och arbetar får ett större jobbskatteavdrag än andra.
Walburga Habsburg Douglas påstår vidare att barnfattigdomen minskat. Det beror på vad man menar med barnfattigdom. Den 29 mars 2010 publicerade Socialstyrelsen Social rapport 2010. Rapporten avser tiden 1991 – 2007. Socialstyrelsen inleder emellertid avsnittet om ”Fattigdomens förändring, utbredning och dynamik” med att framhålla att svaret på frågan om fattigdomen har ökat eller minskat beror på hur man definierar fattigdom. I relativa termer har fattigdomen ökat men i absoluta termer har fattigdomen minskat.
Som absolut fattigdom definierar Socialstyrelsen dem som faller under den socialbidragsnorm som Socialstyrelsen fastställde för 1985, uppräknad med konsumentprisindex. Som relativ fattigdom betraktar Socialstyrelsen det mått på fattigdom, som EU använt. Enligt EU är den fattig vars inkomster inte når upp till 60 procent av medianinkomsten i landet.
Sedan 1990-talet har de 10 procent som har de högsta inkomsterna nästan fördubblat sina inkomster. Det är dock inte bara de rikaste som fått det bättre, medelinkomsterna har ökat för alla grupper. Men takten avtar ju längre ner på inkomstskalan man kommer. För dem med lägst inkomster är ökningen knappt 15 procent. De rikaste har blivit rikare och de fattigaste har knappast fått det bättre alls. Den här utvecklingen har varit väl känd redan innan Socialstyrelsen kom med sin rapport. Detta har emellertid inte hindrat den borgerliga alliansregeringen från att förstärka ojämlikheten genom bland annat jobbskatteavdrag och sänkta ersättningsnivåer. Till detta kommer att barnbidrag, bostadsbidrag och underhållsstöd inte räknats upp i takt med pris- och löneutveckling. Särskilt drabbade av fattigdom är invandrare och ensamstående mammor. De som hamnar längst ned på inkomstskalan hamnar utanför. De har svårt att integreras i den allmänna livsstilen och att upprätthålla sociala relationer. Socialstyrelsens rapport sträcker sig fram till och med 2007. Krisåren 2008 och 2009 omfattas inte men ingen behöver tvivla på att antalet fattiga har ökat, förmodligen både absolut och relativt. nOch nu är det återigen ekonomisk kris.
I ett land som vill betraktas som en välfärdsstat borde det vara självklart att använda sig av ett relativt fattigdomsbegrepp. År 1985 behövde ingen dator, eller mobiltelefon eller tillgång till Internet. Hur känns det nu för barn och ungdomar som växer upp i trångboddhet och utan dess moderniteter.
Den 8 juli skrev jag om barnfattigdom och vräkning av barnfamiljer. Antalet barnfamiljer som vräks har ökat både 2010 och 2011.
Att jobbskatteavdraget skulle bidra till fler arbeten är omtvistat. De flesta ekonomer tycks anse att det på lång sikt kan leda till mindre löneökningar och därigenom möjligen till flera arbeten.
Det är häpnadsväckande att en riksdagsledamot på det sätt som Walburga Habsburg Douglas gör försöker föra allmänheten bakom ljuset. Den välbeställda Walburga Habsburg Douglas tycks drivas av den simpla tankegången:

”Arbetarens hunger (och även hans barns, min notering) hjälper honom att arbeta, ty hans egen mun (och även barnens, min notering) driver på honom” (Ords 16:26)

Den 18 augusti påstod Göran Hägglund, Caroline Szyber och Lotta Jonsson i Eskilstuna-Kuriren att kristdemokraterna var barnens parti. Hur kan de vara i allians med det parti som Walburga Habsburg Douglas tillhör.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: