DET FINNS DET SOM ÄR VÄRRE ÄN FALLET KAMPRAD

Dagens Nyheter (DN) upplät den 21 januari på ledarsidan plats för sin tidigare ledarskribent Nils-Eric Sandberg. Han skrev ett äreminne över ”ärkeliberalen” Sven Rydenfelt, som den 23 januari skulle ha blivit 100 år. Sandberg avslutade artikeln med att förslå att den borgerliga regeringen borde ta time-out ett par veckor för att läsa in sig på Sven Rydenfelts åsikter. Det är märkligt att inte Sandberg noterat att det är det de har gjort. Även om inte alla läst Rydenfelt så har de kunnat ta del av samma åsikter i den opinionsbildande verksamhet som Svenskt Näringsliv bedriver bland annat genom tankesmedjan Timbro och Sverige förvandlas allt mer till att bli ett land där Rydenfelt skulle ha trivts. Rydenfelt tillhörde inte nytänkarna inom nationalekonomin, men han skrev ett antal böcker och artiklar inspirerad av Friedrich Hayek och Milton Friedman. Artiklar av Rydenfelt publicerades ofta i SAF-tidningen och Skattebetalarnas förenings tidskrift Sunt Förnuft och även DN upplät utrymme åt Rydenfelt. Men han skrev också artiklar i tidningar långt ut på högerkanten. Det var ingen större variation på artiklarna. Oftast handlade de om att välfärdsstaten var en omöjlig konstruktion. Romarrikets fall berodde enligt Rydenfelt på socialparasitism. Angrepp på Olof Palme var vanliga.
En av Rydenfelts tidigaste artiklar skrev han nog i Industria 1948. Industria var organ för SAF och hade då en artikelserie om kommunismen. Där konstaterades att kommunismen hade sina starkaste fästen på platser där det fanns ett påtagligt inslag av främlingar. Den dåvarande amanuensen Rydenfelt skrev då en artikel i nummer 7-8 med rubriken ”Främlingar i eget land – ett bidrag till kommunismens psykologi” Artikeln handlade om ”det mest utpräglade främlingsfolket historien känner, ett folk som i årtusenden levt som främlingar bland främlingar”, judarna. Rydenfelt redovisade en rad judar som varit kommunister till exempel Karl Marx, David Ricardo. Ferdinand Lasalle, Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht och Leo Trotskij. Lenin var enligt Rydenfelt inte jude men hade annat främlingspåbrå, ”Hans ansiktsform är av mongolisk typ”. Artikeln fick beröm i nazisttidningen Vägen framåt. Samband mellan judar och kommunism påtalades ofta i nazistiska kretsar. Det gjorde till exempel Per Engdahl i Vägen Framåt 23 maj 1942. Var det kanske där som Rydenfelt hade hämtat inspiration. Engdahl skrev då: ”När vi kalla till kamp mot kommunismen får vi inte glömma bort dem som skapat kommunismen och som överallt äro dess främsta tillskyndare och bakblåsare – judarna. Det var juden Karl Marx som skrev Kommunistiska manifestet. Det var juden Karl Liebknecht, som blev kommunismens fader i Tyskland. Det var juden Leo Trotskij, som stod viskande bakom Lenin”.
Vid ett av Nysvenska rörelsens (NSR:s) månadsmöten i Malmö 1962 diskuterade Rydenfelt frihetsproblematiken. Enligt Vägen Framåt 3/1965 ansåg Rydenfelt i sin slutreplik att nysvenskarna föreföll att vara goda demokrater.
Clas af Ugglas var under många år redaktör för nazisttidningen Fria Ord. Samtidigt var han ordförande för Ungsvenska klubben, som var en samlingspunkt för gamla och nya nazister. Där var bland annat Margaretha af Ugglas, Birger Hagård och Gösta Boman var föredragshållare. I Fria Ord 6/1981 skrev Rydenfelt om ”Romarrikets välfärdsdöd”.
Sune Lyxell som började sin politiska bana i Kristen Demokratisk Samling startade 1968 en rörelse som fick namnet Operation Sverige och gav ut en tidskrift med samma namn. Operation Sverige kännetecknades av religiös fundamentalism, Palmehat, stöd till USA:s krig i Vietnam och Pinochets kupp i Chile. Detta hindrade emellertid inte att ett antal präster och intellektuella från att medverka i tidningen, där gränsen mellan höger och extremhögern suddades ut. Bland de medverkande fanns professor Göran Englund som var medlem i NSR och var påtänkt till att bli Per Engdahls efterträdare, Advokaten Lennart Hane som var engagerad i Sverige-Chilesällskapet och Europeiska Arbetarpartiet, Tommy Hansson redaktör för tidningen Contra och numera chefredaktör för Sverigedemokraternas tidning SD-kuriren, högerriksdagsmännen Birger Hagård och Hugo Hegeland och Christopher Jolin en av grundarna BSS och en rad andra. Och naturligtvis tillhörde Sven Rydenfelt denna skara. I nummer 3/1981 skrev han om vad som orsakade Roms fall: ”Välfärdssystemet skapade socialparasitism och ovilja mot arbete hos stora delar av befolkningen.”
Stiftelsen Progressiv information bildades 1974 av en utbrytargrupp ur Demokratisk allians. Stiftelsen gav ut en tidning med samma namn som stiftelsen, men ändrade 1975 namnet till Contra och tidningen utges fortfarande. Flera som medverkade i Operation Sverige har också medverkat i Contra som är en klart högerextrem tidning. Även Contra stödde USA:s krig i Vietnam och Pinochts kupp i Chile och hade Olof Palme som sitt främsta hatobjekt.
I Contra 3/1980 skrev Rydenfelt om ”Olof Palme och våldsdyrkarna”. Han ondgjorde sig över att Palme besökt Cuba, och att han uppvaktat Anton Nilsson på dennes 90-årsdag. Anton Nilsson genomförde ihop med två andra 1908 ett attentat mot logementsfartyget Almathea som hyste strejkbrytare i Malmö hamn. Vidare ondgjorde Rydenfelts sig över att Olof Palme kallat Francoregimen för ”Satans mördare”. I Contra 1/1979 skrev Rydenfelt om: ”Varför misslyckas arbetarägda företag”. I artikeln beskrevs de svenska företagarnas situation: ”Idag har vi inga fria företagare. Endast privata företagare, förtryckta, utsugna och insnärjda i tvångströjor av regleringar. I följande nummer skrev Rydenfelt om ”Högskattesamhällets rovriddarmoral”. ”Konturerna av en polisstat avtecknar sig allt tydligare mot horisonten”. I Contra 1/1981 skrev Rydenfelt om ”Romarrikets välfärdsdöd.” År 1986 tilldelades Rydenfelt Contras Frihetspris. Rydenfelt har också hyllats i Fria Moderata Studentförbundets tidskrift Svensk Linje.
När den borgerliga regeringen tillträtt 1991 var en av regeringens första åtgärder att tilldela Rydenfelt professors titel. Rydenfelt hade lektor i nationalekonomi vid universitetet i Lund, men hans akademiska meriter hade väl inte varit tillräckliga för att han skulle få en tjänst som professor. Regeringen ingrep då och gav honom titeln sannolikt som ett tack för en mångårig kamp mot socialdemokratin och hätska angrepp på Olof Palme.
Dagens Nyheter upplät ofta plats för Sven Rydenfelt, där han hade en meningsfrände i Nils-Eric Sandberg. Den 16 mars 1998 gav sig Rydenfelt in i den skoldebatt som då pågick. Han kunde då underteckna sin artikel med titeln professor, vilket kunde ge ytterligare tyngd åt hans extrema åsikter. Enligt Rydenfelt kunde befolkningen när det gäller begåvning delas upp i tre grupper. En tredjedel har praktisk-teoretisk begåvning (PT), en tredjedel har akademisk-teoretisk begåvning (AT) och en tredjedel ligger mitt emellan och har blandteoretisk begåvning (BT). Överklassen bestod enligt Rydenfelt av AT-människor, medelklassen av BT-människor och underklassen av BT-människor. Skolan borde därför anpassas till detta och dela upp eleverna i tre grupper. Men en del elever är så pass mentalt störda att de redan från skolstarten måste hållas skilda från övriga elever. Denna grupp uppgick enligt Rydenfelt till 5 – 7 procent. Det handlade således om 5000 – 7000 elever per årskurs. Det är häpnadsväckande att Sveriges största morgontidning publicerade en artikel av det här slaget.
I en insändare i DN 3 januari 1999 tog Rydenfelt till orda mot kriminaliseringen av kunder till prostituerade. Han fann det märkligt att bara köparna skulle straffas. Både köpare och kunder var enligt Rydenfelt minoriteter som förföljdes. ”Ärkeliberale” ville väl ha en fri prostitutionsmarknad.
Rydenfelt var välkänd av den borgerliga regeringen 1991 och är naturligtvis inte obekant av den nuvarande. Och just det samhälle som Rydenfelt eftersträvade håller nu på att genomföras. Liberalen Jan Björklund är på god väg att införa en skola enligt Rydenfelts modell. De sociala skyddsnäten raseras och klyftorna ökar. När Fredrik Reinfeldt 1993 gav ut boken ”Det sovande folket” kan han hämtat inspiration från Rydenfelt. Reinfeldt skrev då: Välfärdsstaten är en omöjlig konstruktion, De som kortsiktigt vinner överröstar alltid de som långsiktigt har att betala. Överge den generella välfärdspolitiken och sluta utfärda löften om att välfärden kan garanteras politiskt.
Den simpla tankgång som styrde Rydenfelt och nu tycks vara vägledande för Reinfelldts arbetslinje framgår av Ordspråksboken 16:26:
Arbetarens hunger hjälper honom att arbeta, ty hans egen mun driver på honom.
Reinfeldt har emellertid med hjälp av PR-konsulter lärt sig att uttrycka sig på ett mjukare sätt. Men det finns ordspråk passande även för detta:
Om han gör sin röst ljuvlig, så tro honom dock icke, ty sjufaldig styggelse är i hans hjärta. (Ords 26:25)

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: