DEN BORGERLIGA ALLIANSEN OCH PENSIONÄRERNA

År 2010 sänktes pensionerna med 3,5 procent och 2011 med 4,2 procent. Detta gäller de pensioner som utbetalas från ATP-systemet och det nya pensionssystemet. Utvecklingen när det gäller premiepensionerna och eventuella tjänstepensioner har inte heller varit gynnsam. Tjänstepensionerna har många gånger sänkts med mer än 10 procent. Anledningen är den ekonomiska utvecklingen. Ett par exempel från verkligheten visar hur inkomstpensionen förändrats för dem som är födda före 1937. Pension 2009: 12578 kronor och 2011: 11686 kronor. Sänkning 792 kronor per månad. För den som hade maximal ATP år 2009 var pensionen 17466 kronor per månad och 2011 16227 kronor per månad. Sänkning 1239 kronor per månad.
Garantipensionärernas situation är annorlunda. De har haft små eller inga inkomster och deras pension uppgår 2011 för ensamstående till 7597 kronor per månad och för gifta/samboende 6777 kronor per månad. Garantipensionerna räknas upp eller ner i takt med prisbasbeloppets utveckling. Detta innebar att garantipensionerna 2010 sänktes med 0,9 procent och 2011 höjdes lika mycket.
Regeringen har gjort ett stort nummer av att pensionärerna fått sin skatt sänkt tre gånger. Totalt har de tre skattesänkningarna 2009, 2010 och 2011 inneburit skattesänkningar för garantipensionärer med cirka 400 kronor per månad och för dem med inkomstpension på 150000 kronor per år en sänkning med cirka 450 kronor. Skattesänkningarna kan ses som en kompensation för att pensionerna sänkts men motsvarar inte sänkningarna av pensionerna.
De som fått en reell förbättring är enbart garantipensionerna. Den som är garantipensionär har rätt tillbostadstillägg. Följande exempel avser en ensamstående garantipensionär 2011: Pension 7597 kronor per månad, skatt 1181 (kommunalskatt 32 kronor), bostadsbidrag 4600 (hyra 5000/månad) Kvar att leva på i övrigt blir 6016 kronor.
En ensamstående industriarbetare som tjänat 24000 kronor i månaden får ungefär 12050 kronor per månad i pension. Av detta går till skatt 2477 kronor. Bostadstillägget blir i det fallet cirka 2000 kronor. Det vederbörande har att leva på när hyran är betald blir cirka 6500 kronor. Skillnaden mellan dem som arbetat många år och heltid och de som inte arbetat alls eller kanske bara arbetat deltid eller få år är inte särskilt stor. En garantipensionär lever inte på någon hög standard. Men inte heller den som arbetat heltid och haft en relativt vanlig inkomst. Många äldre har höga utgifter för medicin och läkarbesök, kan behöva tandvård, och nya glasögon.
Pensionsreformen från 1994 har urholkats. Framför allt beror detta på att medellivslängden har ökat. Men urholkningen har förstärkts av jobbskatteavdragen. Enligt LO:s utredning har en 30-årig man med enbart förgymnasial utbildning 47 år kvar att leva, mot 52 år för den som har eftergymnasial utbildning. Sedan 1990-talet har spridningen i hälsa och livslängd ökat. Industriarbetarens pension sänks inte för att han själv lever längre utan för att de högutbildade gör det. Främsta förklaringen till att de med kortare utbildning dör tidigare torde vara att de har arbeten där de slits hårdare. De som orkar arbeta efter 65 belönas dessutom med högre pension och med ett fördubblat jobbskatteavdrag. Det borde stå klart för alla att åtgärder måste vidtas för att alla i varje fall skall orka arbeta till 65 års ålder och då få en rimlig pension. .
Det behövs ett nytt pensionssystem.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: