MODERAT HISTORIEFÖRFALSKNING

Den 8 oktober 2007 skrev Niklas Ekdal i Dagens Nyheter att statsminister Reinfeldts viktigaste uppgift inte var att möblera om framtiden, utan att möblera om det förflutna. Så här skrev Niklas Ekdal:

”Demokratin och den allmänna rösträtten var egentligen liberalernas verk. Välståndet entreprenörernas, freden var slumpens och välfärdsgemenskapen en gammal högeridé signerad Bismarck. Socialdemokraterna administrerade det materiella överflödet, men lyckades framför allt ta åt sig äran för hundra år av svenska succéer. Det varma folkhemmet var en konservativ idé som helt sonika övertogs av Per Albin Hansson.”

Reinfeldt började med att möblera om framtiden. De ekonomiska klyftorna ökar. De rika har blivit rikare och de som lever av ekonomiskt bistånd blir fler och fler. Institutioner som skola, sjukvård och äldreomsorg säljs ut och vårdskandalerna har varit många.
Nu har Reinfeldt gripit sig an att möblera om historien. I moderaternas nya idéprogram står det:

”Kampen för rättvisa har också historiskt varit en stark drivkraft för rösträtt, mot apartheid, för jämställdhet, mot diskriminering och för rättsstat. För Moderaterna är rättviseperspektivet ständigt närvarande.”

Partisekreterare Sofia Arkelsten intervjuades den 24 oktober av en reporter från DN, som hävdade att det parti som utvecklades till Modraterna var emot fri och lika rösträtt. Arkelsten svarade: ”Nej nej nej det är inte korrekt”. På kvällen samma dag medgav hon att hennes svar varit förhastat och blivit fel. När det gällde sanktioner mot apartheidregimen i Sydafrika uttryckt sig Ulf Adelsohn så här: ”Om vi bojkottar deras varor blir ju de stackars negrerna i Sydafrika utan jobb.” Den 30 oktober framträdde moderaten Hans Wallmark och förklarade att moderaterna inte avsåg att ändra sitt idéprogram.
Det är inte första gången som moderaterna ägnat sig åt historieförfalskning. Ibland har man lyckats. Rösträttsreformen 1907 – 1909 har från moderat håll framställts som ett betydelsefullt steg mot demokrati. Alla män fick då rösträtt. Men i kommunal- och landstingsval var inte rösträtten lika och därmed inte heller till riksdagens första kammare. Genom majoritet i riksdagens första kammare kunde högern förhindra varje försök till en genomgripande författningsreform i demokratisk riktning.
I Nationalencyklopedin skrivs under rubriken ”Moderata samlingspartiet” om Arvid Lindmans och partiets i en broschyr 1933 bestämda avståndstagande från nazismen. I broschyren fanns dock åtskilligt som påminde om nazismen. Som förklaring till nazismens utbredning pekades på antisemitismen och enligt broschyren var det judiska folkinslaget i Tyskland ett allvarligt problem: ”därom behöver man inte tvista”. Vidare framhölls att: ”En folkvårdande konservatism underkänner ingalunda de rasbiologiska frågornas betydelse”. Den folkliga självstyrelsen hotades till sin existens av klasspartierna, vilkas omsorger om den egna klassen var en kräftskada i samhällslivet: ”klasspartierna och klasspolitiken måste bannlysas och den svenska självstyrelsen återställas på folkgemenskapens grund!” Det Arvid Lindman tog avstånd ifrån var de socialistiska och antikapitalistiska inslag som ursprungligen fanns i nazismen. Men när Hitler kommit till makten hade han inga problem att samarbeta med den tyska storfinansen. Sveriges Nationella Ungdomsförbund (SNU) fungerade som högerns ungdomsförbund och propagandaapparat. SNU utvecklades allt mer i nazistisk riktning och vid en förbundsstämma 1934 beslutade förbundet att bryta med högern. De blev inte som ibland påståtts från högerhåll utkastade från Allmänna valmansförbundet (högern). På det lokala planet fortsatte dessutom samarbetet mellan SNU och högern.
1950 var riksdagsmannen för Högerpartiet James Dickson talare hos Nysvenska rörelsen i Stockholm. Enligt nazisttidningen Vägen Framåt brännmärkte han partidemokratin. I december 1991 avslöjades av Kalla Fakta i TV 4 att riksdagsledamöterna Gösta Boman, Birger Hagård och Margaretha af Ugglas varit talare hos Ungsvenska klubben som var en samlingspunkt för gamla nazister.
Hur demokratiska Moderaterna är nu? Moderata ungdomsförbundet (MUF) och Fria moderata studentförbundet (FMS) fungerar som rekryteringsbas till Moderaterna. I deras publikationer har man länge efterlyst uppbrott från den socialdemokratiska socialstaten, hyllat profithungern och angripit demokratin. Till exempel i ledaren i Svensk linje 1/2003:

”Tvärt om måste högern våga ta strid om demokratin på allvar. Den innesluter även så fundamentala frågor som valprocesser och rösträtt. Om staten fortsätter att ta ut progressiva skatter borde högern ta initiativ till graderad rösträtt: Annars tillåter man att demokratin formas efter tanken på absolut majoritetstyranni och det demokratiska systemet enbart blir ett verktyg i händerna på dem som är ute efter att för egen vinning härska, reglera och till döds beskatta.”

När Fredrik Reinfeldt var ordförande i MUF ansåg han i boken ”Det sovande folket” att välfärdsstaten var en omöjlig konstruktion.
Fria moderata studentförbundet (FMS) bildades 1942. Arvid Fredborg var med och startade förbundets tidning Svensk Linje. Han var emot att Sverige skulle ta emot judiska flyktingar. Senare hyllade han general Franco i Spanien och Pinochet i Chile. Av Svensk Linjes hemsida har framgått att FMS ansett sig vara arvtagare till det rika arv som Arvid Fredborg efterlämnat: ”I dessa tider behövs det höga tak som Arvid Fredborg skrev om, för odlandet av de insikter som kan ta oss ur den socialistiska tvångstrygghetens självbedrägliga strupgrepp.” I detta förbund har bland annat Carl Bildt och Anders Borg fått sin politiska skolning.
Fredrik Reinfeldt anser sig företräda ett slags allmänintresse. Han skiljer sig därvid inte från Arvid Lindman och andra högerledare och inte heller från en del diktatorer, som brukar se sig som värnare om nationen och uttolkare av den sanna folkviljan.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: