WALBURGA HABSBURG DOUGLAS OCH GIRIGHET

Walburga Habsburg Douglas och hennes man Archibald Douglas tillhör dem som ekonomiskt gynnats särskilt mycket av den borgerliga alliansens skattepolitik. De har fått maximalt jobbskatteavdrag cirka 58 000 kronor per år. De betalar inte längre förmögenhetsskatt och inte heller fastighetsskatt. Det kan i deras fall handla om oerhört mycket pengar. Men det har inte varit tillräckligt. En välbeställd greve och en prinsessa som bor på ett herresäte städar nog inte själva och inte heller verkar det troligt att reparerar och bygger till själva. Det är därför troligt att de utnyttjat RUT- och ROT-avdrag då kan de ha fått ytterligare ett par hundra tusen i skattelättnad.
Archibald Douglas har under lång tid hyrt en lägenhet med centralt läge i Stockholm. Även om det vara så att Archiblad Douglas är den som brukat lägenheten mest och det var han som stod för hyreskontraktet förefaller det rimligt att betrakta förhyrningen som en gemensam familjeangelägenhet. När Walburga Habsburg Douglas för drygt fem år sedan blev riksdagsledamot ansåg hon tydligen att lägenheten kunde betraktas som hennes övernattningslägenhet och sände hyresavierna till Riksdagsförvaltningen. Hyran uppgår tydligen till närmare 8000 kronor i månaden. Under drygt fem år blir detta nästan en halv miljon.
Hon befinner sig nu i samma situation som Håkan Juholt. Innan han 2007 flyttade ihop med Åsa Lindgren i hennes lägenhet hade han tydligen en egen lägenhet. I samband med att Juholt blev partiledare i mars 2011 omnämnde han Åsa Lindgren som ”kulbo” och ”särbo”. När Juholt flyttat in hos Åsa Lindgren sände han hyresavierna för hennes, eller deras gemensamma bostad till Riksdagsförvaltningen. Det framstår som synnerligen märkligt att Juholt när han flyttat in i Åsa Lindgrens lägenhet kunde tro att Riksdagsförvaltningen skulle betala hyran även för Åsa Lindgren. Sedan den tidpunkt då de två flyttade ihop begärde Juholt nämligen från Riksdagsförvaltningen ersättning för hela hyran för deras gemensamma bostad. På det sättet erhöll Juholt ungefär 320 000 i ersättning, vilket är cirka 160 000 kr för mycket. Även om Juholt inte tagit del av gällande regler eller om dessa var oklara borde sunt förnuft gjort att han förstått att Riksdagsförvaltningen inte skulle betala hans sambos hyra. Var det Juholts girighet som gjorde att han betedde sig på det sätt som han gjorde?
Håkan Juholt har gjort en rundresa i Sverige och lite halvhjärtat bett om ursäkt för sitt beteende. Samtidigt har han gjort en del förvirrande uttalanden. För den som visat sig sakna sunt förnuft och tycks sakna en klar politisk linje hjälper inga ursäkter. Han borde avgå.
Håkan Juholt har i flera sammanhang gjort uttalanden som skulle kunna tyda på ett socialt patos. Walburga Habsburg Douglas tycks sakna socialt engagemang. Hon är hemmahörande i Flens kommun där fattigdomen ökar, men det har hon inte märkt. Hon tycks inte heller ha märkt att de ekonomiska klyftorna i hela Sverige ökar. I Eskilstuna kuriren den 18 augusti påstod hon att jobbskatteavdraget gynnar fattiga barn. Direkt kan konstateras att det inte kan gynna barn till sjuka, arbetslösa och pensionärer med enbart pension som inkomst eftersom de inte får något jobbskatteavdrag. I just de grupperna återfinns de flesta fattiga. Walburga Habsburg Douglas påstod vidare att jobbskatteavdraget ger högst avkastning till dem som tjänar minst. Om kommunalskatten är 31,5 kronor uppnås maximalt jobbskatteavdrag cirka 1800 kronor i månaden, vid en inkomst på 29 000 kronor per månad. Alla som tjänar mindre får ett lägre jobbskatteavdrag. Som exempel kan nämnas att den som tjänar 20000 kronor får 1364 kronor och den som tjänar 10000 får 785 kronor.
Walburga Habsburg Douglas påstår vidare att barnfattigdomen minskat. Det beror på vad man menar med barnfattigdom. Den 29 mars 2010 publicerade Socialstyrelsen Social rapport 2010. Rapporten avser tiden 1991 – 2007. Socialstyrelsen inleder emellertid avsnittet om ”Fattigdomens förändring, utbredning och dynamik” med att framhålla att svaret på frågan om fattigdomen har ökat eller minskat beror på hur man definierar fattigdom. I relativa termer har fattigdomen ökat men i absoluta termer har fattigdomen minskat.
Som absolut fattigdom definierar Socialstyrelsen dem som faller under den socialbidragsnorm som Socialstyrelsen fastställde för 1985, uppräknad med konsumentprisindex. Som relativ fattigdom betraktar Socialstyrelsen det mått på fattigdom, som EU använt. Enligt EU är den fattig vars inkomster inte når upp till 60 procent av medianinkomsten i landet. I ett land som vill betraktas som en välfärdsstat borde det vara självklart att använda sig av ett relativt fattigdomsbegrepp. År 1985 behövde ingen dator, eller mobiltelefon eller tillgång till Internet. Hur känns det nu för barn och ungdomar som växer upp i trångboddhet och utan dess moderniteter.
Den 8 juli skrev jag om barnfattigdom och vräkning av barnfamiljer. Antalet barnfamiljer som vräks har ökat både 2010 och 2011.
Att jobbskatteavdraget skulle bidra till fler arbeten är omtvistat. De flesta ekonomer tycks anse att det på lång sikt kan leda till mindre löneökningar och därigenom möjligen till att fler anställs.
Det är häpnadsväckande att en riksdagsledamot på det sätt som Walburga Habsburg Douglas gör försöker föra allmänheten bakom ljuset. Den välbeställda Walburga Habsburg Douglas tycks drivas av den simpla tankegången:

”Arbetarens hunger (och även hans barns, min notering) hjälper honom att arbeta, ty hans egen mun (och även barnens, min notering) driver på honom” (Ords 16:26)

Vad tycker hennes borgerliga riksdagskamrater från Sörmland, Lotta Finstorp och Roger Tiefensee om att den välbeställda Walburga Habsburg tillskansar sig hyresersättning? Hon skulle som Håkan Juholt i varje fall i Sörmland kunna göra en rundresa och be om ursäkt både för att hon tillskansat sig hyresersättning och för att hon försökt föra allmänheten bakom ljuset när det gäller jobbskatteavdrag. Därefter kan hon avgå.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: