VISION FLEN 2014 – SVAR TILL ANDERS BERGLÖV

Kommunalrådet i Flen Anders Berglöv har kommenterat mitt inlägg: ”Flen på allt djupare vatten”. Hans kommentar var: ”Det var mycket fel som vi begått, väljarna får väl döma oss 2014. Skulle vara intressant hur du själv ser på kommunens framtid är den som din mycket egna analys förespeglar, nattsvart eller?”
Anders Berglöv skulle ha kunnat välja att bemöta den kritik jag riktat mot kommunledningen. Men det gör han inte. Hans uttryck ”Det var mycket fel som vi begått” är väl inte tänkt att tolkas som ett erkännande av att jag haft rätt i min kritik utan snarare som att jag kommer med obefogad kritik. Berglövs kommentar är den självgodes. Som den politiska situationen nu ser ut i Flens kommun så saknas vettiga alternativ till den politik som förs. Man får vara glad för att det inte är Björn Zetterqvist eller Lotta Jonsson som är kommunalråd. Då hade väl privatiseringar satts igång även i Flen. Men 2014 kan det finnas nya alternativ. Det borde Anders Berglöv inse.
Jag har inte vilket Anders Berglöv antyder gjort en nattsvart analys av Flens kommuns framtid. Det är många kommuner som befinner sig i samma situation som Flen och de lösningar man ser handlar ofta liksom i Flen om satsningar på turism, sjönära tomter och företagsklimat. I stället för att gripa sig an de problem man vet finns svävar man i Flen och i flera andra kommuner ut i orealistiska visioner. Flens framtid är väl inte nattsvart, men med den ledning kommunen har ser den inte ljus ut.
Det finns vissa saker som är bra i Flen. Kommunen har en fin idrottsanläggning, gymnasieskolans lokaler är fina, upprustningen i centrum blev bra, men kunde gått fortare om kommunen från början gjort en korrekt upphandling. Militärnostalgikerna i Malmköping har fått en knekt i rondellen, som ser riktigt fin ut. Även det kunde gått fortare utan omfattande diskussioner. Det nya äldreboendet vid Hammarvallen blir säkert fint.
Men äldreboendets placering tillhör det jag liksom flera andra kritiserat och jag har aldrig fått klart för mig motiven för att förlägga det borta vid Hammarvallen. Placeringen är inte bra för de boende, inte för de som skall arbeta där, som får onödigt långa arbetsresor och som kan känna otrygghet både på sin arbetsplats och när de skall ta sig dit och därifrån och det är inte heller bra för dem som skall besöka de boende. När platsen presenterades talades om att runt äldreboendet skulle uppföras 120 småhus. Det är tveksamt om det någonsin blir så. Jag kan inte begripa hur Flens kommun kan ha planer för ungefär 800 småhustomter. I just det inlägg som Anders Berglöv kommenterat kritiserade jag bland annat att Flens kommun iordningsställt 23 tomter i anslutning till tumstocksfabriken i Mellösa. Ingen tomt har ännu blivit såld, vilket innebär att Flens kommun lika gärna kunnat kasta pengarna det kostat i Mellösasjön.
Utan någon särskild nulägesanalys har alla invånare i Flens kommun vetat att tågen stannar allt för sällan i Flen, att vägarna till och från Flen kunde vara bättre, att utbildningsnivån bland invånarna i Flen är låg skolresultaten dåliga, arbetslösheten hög och förvärvsfrekvensen låg. Det är dessa problem som de styrande i Flen skulle ta sig an istället för det flummiga och kostsamma projektet ”Färdplan Flen”. De styrande i Flen, de riksdagsledamöter och landstingsledamöter som kommer från Flen skulle kunna arbeta för att statlig och landstingskommunal verksamhet förlades till Flen, vilket skulle kunna förändra befolkningsstrukturen. Alla kan verka för att företag lokaliserar sin verksamhet till Flen.
Det är häpnadsväckande att skolresultaten i Flen under flera år varit dåliga utan att något gjorts. För detta vilar ett tungt ansvar på Anders Berglöv och övriga politiker i Flen. Först nu avser de styrande att starta ett treårigt projekt för att förbättra förutsättningarna för att nå bättre skolresultat. Flera årskullar har inte fått den start här i livet som de borde fått och ytterligare årskullar kommer att gå samma öde till mötes om inget görs omgående. Bra utbildning/kunskaper är berikande för alla människor både i arbetet och på fritiden. Dålig utbildning bäddar för utanförskap – svårigheter att komma in på arbetsmarknaden, låglönearbeten, fattigdom, socialbidragstagande och kriminalitet. Särskilt illa ute är de med utländsk bakgrund.
Jag tror inte att barn och ungdomar i Flen är mindre begåvade än i de kommuner som når bra skolresultat. Men många kan behöva extra stöd på grund av utländsk bakgrund och för att de kommer från studieovana hemförhållanden. Den nya gymnasieskolan innebär hårdare krav för att komma in på både yrkesförberedande och studieförberedande program. Detta ställer ökade krav på grundskolan.
Målet för utbildningen i Flens grundskolor borde vara att alla elever skall få behörighet till fortsatt utbildning på yrkesförberedande och studieförberedande program. Till skillnad från den politiska ledningen i Flens kommun tror jag att rektorer och lärare är kapabla att avgöra vilka åtgärder och resurser som behövs för att nå målen. Ett exempel att ta efter är Nossebro skola i Västergötland. Jag har skrivit om detta i mitt inlägg: ”Flens projektdirektiv för ’Förbättrade förutsättningar för ökad måluppfyllelse i skolan’ är flummiga”. Behövs ökade resurser till skolan kan de tas från projektet ”Färdplan Flen” och från dem som håller på att planera för nya tomter och turism. Om det blir nödvändigt kan skatten höjas.
Flens geografiska läge gör det möjligt för dem som vill fortsätt sin utbildning på högskolenivå att fortfarande bo kvar i Flen. Det finns högskolor i Eskilstuna, Norrköping, Stockholm och Södertörn. Ju fler ungdomar från Flen som genomgår högskoleutbildning desto mer kvalificerad arbetskraft kan företag som finns i Flen eller vill etablera sig i Flen rekrytera.
Bra skolor kan också locka människor att bosätta sig i Flen. Då bör man bygga runt det äldreboende som snart står klart.

Slutligen vill jag rekommendera Anders Berglöv och övriga politiker i Flen att läsa två böcker:
Sven Eric Liedman, Hets!, 2011, En bok om skolan, Albert Bonniers förlag.
Anders Nilsson med flera, Utanförskap, 2011, Utgiven av Institutet för framtidsstudier på Dialogs förlag

Annonser

Ett svar

  1. Skulle vilja få kontakt med dig, hittar inget annat sätt.
    Vill prata om Flens kommun och ledningen
    Hoppas på svar
    Med vänlig hälsning, Johanna

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: