FLENS KOMMUN OCH PENSIONÄRENA

I ett inlägg med rubriken ”FLEN UTE PÅ DJUPT VATTEN” kommenterade jag den ”Nulägesanalys” som ligger till grund för ”Vision Flens kommun 2019”. I Nulägesanalysen uttrycktes stor oro över den ekonomiska belastning som antalet pensionärer i kommunen utgör. Flens kommun har ungefär 16000 invånare. Av dessa är 23 procent över 65 år och ungefär lika många är under 20 år. De som författat Nulägesanalysen, kanske någon av alla kommunens strateger, föreföll att tro att pensionärerna i Flens kommun försörjdes av kommunens invånare i arbetsför ålder. Så är det inte!
I senaste numret av PRO-tidningen redovisas en utredning som PRO i Oskarshamn gjort med hjälp av kommunens ekonomichef. Antalet invånare i Oskarshamn är ungefär 26000 av dessa är precis som i Flen ungefär 23 procent över 65 år. Oskarshamns kommuns budget 2011 var på totalt 1200 miljoner. Pensionärerna bidrog till budgeten med:
• Skatt på pensioner och livräntor 241 miljoner kronor
• Statsbidrag 40,6 miljoner
• Fastighetsavgift 10,5 miljoner
Av Oskarshamns kommuns budget betalar alltså pensionärerna en fjärdedel. Hela äldreomsorgen finansierar pensionärerna själva. Kostnaden 2011 var 278 miljoner när man dragit ifrån vad pensionärerna själva betalat i taxor och avgifter.
Vad som är svårt att beräkna är hur mycket hur mycket sysselsättning som pensionärerna skapar inom äldreomsorgen, bland hantverkare, inom affärsverksamheter mm.
Det mesta talar för att situationen i Flens kommun är ungefär likadan som i Oskarshamn. Det som stod i Flens kommuns Nulägesanalys var direkt missvisande och Flens kommun borde göra en liknande utredning som man gjort i Oskarshamn och i ett kommande nummer av Glimten be pensionärerna om ursäkt.
Pensionärerna i Flen bidrar gärna till det som barn och ungdomar är i behov av till exempel bättre skolor. Men kanske inte gärna till att utöka antalet strateger och projektledare i stadshuset. Sluta flumma i Flen och ta tag i det som påtagliga och verkliga problem.
Pensionärerna i Flens kommun borde ”tuffa till sig” och kräva bättre service från kommunens sida. Kommunen skulle till exempel kunna betala pensionärsorganisationernas lokalkostnader, bygga en boulebana inomhus för pensionärer och andra.

EGOISMENS FÖRETRÄDARE ANNIE LÖÖF I BLÅSVÄDER

Den rödblonda Annie Lööf med sitt tvärsäkra munväder har hamnat i blåsväder. Hon har gjort flera märkliga uttalanden men nu har det visat sig att hon och hennes underlydande verk slösat med skattebetalarnas pengar.
Tillväxtverket med det före detta centerpartistiska kommunalrådet i Haparanda, som generaldirektör har lagt pengar på en stor bankett på Grand Hôtel och vistelser på slott och spaanläggningar. Generaldirektör Christina Lugnet tvingades avgå den 6 augusti.
Myndigheten Vinnova med 200 anställda har lagt skattepengar på vinprovning och lyxmiddagar, Enligt Dagens Nyheter den 1 augusti har 450 000 kronor gått till intern representation, 2,8 miljoner till interna konferenser med chokladprovningar och middag på Grand Hôtel i Stockholm.
Sveriges Radio avslöjade den 8 augusti att I slutet av juni åt närings¬minister Annie Lööf och hennes stab middag för skatte¬pengar. Departementet fick notan på 22 000 kronor trots att det var ett internt C-möte. Nu har den skickats vidare till Centerpartiet i stället. Men hur kom det sig att den över huvud taget sändes till departementet?
Aftonbladet avslöjade den 14 augusti att Annie Lööf och hennes departement hade en julfest för 600 000 kronor – som bokfördes som seminarium.
Den 15 augusti avslöjade Expressen att 23 anställda på näringsdepartementet haft konferens på Vildmarkshotellet i Kolmården och i samband med detta fått en ”exklusiv visning i lagunen” i Kolmårdens djurpark. Syftet var att lära sig kommunicera och ge feedback. Besöket hos delfinerna kostade skattebetalarna 10 000 kronor.
Nu borde det vara dags även för Annie Lööf att avgå.
Innan Annie Lööf valdes till partiledare utfärdade jag en varning.

Redan när Annie Lööf valdes till partiledare var Centerpartiet ett havererat parti. Partiet startade en gång i tiden för att ta till vara böndernas intresse. Partiet kämpade inte för vare sig rösträtt eller demokrati och flera företrädare för partiet var rasister. Under samarbetet med socialdemokraterna under 1930-talet och 1950-talet hade man viss framgång när det gällde böndernas intressen. Men böndernas antal minskade. Man försökte då bredda sin bas genom att 1943 byta namnet Bondeförbundet till Landsbygdspartiet – Bondeförbundet. När befolkningen på landsbygden minskade försökte man 1957 bredda basen genom att kalla sig Centerpartiet – Bondförbundet och 1958 enbart Centerpartiet. Sina största framgångar hade partiet när Torbjörn Fälldin var partiledare. Han gjorde kärnkraften till en stor fråga, men blev en svikare när Barsebäck startade. Sedan dess har partiet hela tiden minskat. När partiet försökt hitta nya nischer har man svikit. Det gäller kärnkraften där man gått med på att nya kärnkraftverk får byggas och det gäller miljöpolitiken. Centerpartiet har aldrig varit ett folkrörelseparti och saknar ideologi. Partiet har blivit ett bihang till moderaterna fast längre höger ut. Partiet förefaller att ha kidnappats av mörka krafter.
Annie Lööf hette tidigare Johansson, men när hon gifte sig i juli 2011 antog hon namnet Lööf, som är hennes svärmors flicknamn. Namnet Lööf passar kanske bättre än Johansson hos Stureplanscentern och Timbrohögern där hon rör sig. Den som besökte hennes hemsida på den tiden hon hette Johansson fann att hon hade tre böcker som ideologisk vägledning. Samtliga är utgivna på Timbros förlag. En av böckerna var och är väl fortfarande ”Till världskapitalismens försvar” av Johan Norberg. En gång i tiden såg Bondförbundet kapitalismen som ett hot. Nu träder Annie Johansson fram som en av kapitalismens försvarare. Men ännu värre blev det när man tittade på hennes två andra bokval.
Nästa bokval var ”Anarki, stat och utopi” från 1974, författad av Robert Nozick. I boken drar Nozick upp riktlinjer för hur samhället bör organiseras. Det han förespråkar är en nattväktarstat. Där samhällets gemensamma insatser i princip begränsas till försvars- och polisverksamhet. Omfördelning av välfärd är enligt Nozick förkastlig.
Den tredje boken som Annie Lööf rekommenderade var ”Och världen skälvde” av Ayn Rand, vilken utkom 1957. Boken beskrivs av Annie Lööf som en filosofisk skönlitterär bok. Det är en övermänniskoskröna om modiga företagare som flyr från den parasiterande allmänheten i välfärdsstaten för att bygga en ny skön värld utan socialister och svaga människor. Bland andra filosofiska verk som Ayn Rand gett ut kan nämnas ”Kapitalismen: Det okända idealet” och ”Själviskhetens dygd”. Annie Lööf har förklarat att Margrethe Thatcher, som var god vän med Pinochet i Chile, är hennes politiska idol. Thatcher hämtade också inspiration från Robert Nozic och Ayn Rand. Med de förebolder Annie Lööf har är det inte konstigt att hon helt tycks sakna socialt engagemang.
I en debattartikel i Eskilstuna-Kuriren före partiledarvalet 2011 framställde ett antal äldre Centerpartister Lööf som en nytänkare. Hennes inspirationskällor tyder inte på det. Som riksdagsledamot hade hon motionerat om platt skatt, förespråkat svenskt medlemskap i NATO, motionerat om att utreda privatisering av Utbildningsradion och motionerat om avskaffande av Lagen om anställningsskydd. Man kan undra hur ett parti fungerar där en person som Annie Lööf kunde få en framträdande position och lanseras som partiledarkandidat.
Centerpartiet har fullständigt lämnat sitt ursprung och placerar sig långt till höger om Moderata samlingspartiet. Centerpartiet är inget parti som vare sig värnar landsbygden, miljön, skyddar oss för kärnkraften eller vill ha minskade klyftor i samhället. Partiet har kidnappats av mörka krafter och har inget berättigande.