ALLIANSENS SVERIGE -DE RIKAS PARADIS

De fyra partiledarna i den borgerliga alliansen är nu ute på turné. Utspel inför höstbudgeten görs ena dagen i Linköping, nästa dag i Hälsingborg och därpå i Kiruna. Men det kommer att dröja innan Sverige har ett fungerande järnvägsnät, ingen bostadsbrist, bra skolor, full sysselsättning, ingen barnfattigdom. Dessutom säger Ekonomistyrningsverket att om överskottsmålet på en procent av bruttonationalprodukten skall uppnås finns det inget ekonomiskt utrymme för reformer. Sveriges ekonomi är tydligen inte så bra som Anders Borg gör gällande. För den borgerliga alliansen har det varit viktigast att sänka skatterna för de välbeställda och att sänka ersättningarna till sjuka och arbetslösa..
Den borgerliga alliansen har under sina år vid makten gjort Sverige till ett paradis för de rika och fortsätter på den inslagna vägen. De satsningar som nu presenteras kostar en bråkdel av de gigantiska skattesänkningar som genomförts. Enbart jobbskatteavdraget kostar cirka 70 miljarder per år. Till detta kommer förskjutning uppåt av brytpunkten för när statsskatt skall betalas, som enbart gynnar dem med höga inkomster, förändrad fastighetsskatt som mest gynnar dem med stora och dyra fastigheter, avskaffad förmögenhetsskatt, sänkt restaurangmoms som gynnar dem som har råd att gå restaurang. Rutavdraget utnyttjas mest av dem som skulle kunna betala hela kostnaderna för städning med mera själva. Och nu föreslår regeringen att läxhjälp till barn skall ingå i rutavdraget. I stället för att ge pengar till skolan som skulle kunna komma de elever till del som behöver särskilt stöd så satsas pengar på de välbeställdas barn. Det är ett vidrigt förslag men samtidigt belysande för vad det är för samhälle den borgerliga alliansen vill ha.
Moderata Ungdomsförbundet gav 1993 ut boken Det sovande folket. Författare var Fredrik Reinfeldt. Han var då 28 år och sedan två år riksdagsman. Boken kan således inte ha tillkommit i ungdomligt oförstånd. Reinfeldt ansåg att svenskarna var socialdemokratiskt hjärntvättade.

Till grund för varje bostadskvarter, daghem, undervisningstimme i skolan eller idrottsanläggning ligger oftast socialdemokratiska idéer och beslut. Än viktigare är de spår som deras politik har efterlämnat mentalt hos vanliga människor. Det går inte att peka på, det är ingenting konkret och de flesta människor skulle inte ställa upp på att de är offer för socialdemokratisk hjärntvätt.

Välfärdsstaten måste enligt Reinfeldt ges upp:

Välfärdstaten är en omöjlig konstruktion. De som kortsiktigt vinner överröstar alltid de som långsiktigt har att betala. Överge den generella välfärdspolitiken och sluta utfärda löften om att välfärden kan garanteras politiskt. Politiker skapar inga resurser och kan därför inte heller ställa ut löften om resursernas fördelning.

Det är uppenbart att det Fredrik Reinfeldt skrev 1993 har varit vägledande för den politik som den borgerliga alliansen bedrivit de sex år de haft makten. Det är samma höger som det alltid varit, men smakligare förpackad. Och Reinfeldt har bra stöd från de övriga partiledarna i alliansen.
Annie Lööf har på sin hemsida uppgivit att hon har tre böcker som ideologisk vägledning. En av böckerna är ”Till världskapitalismens försvar” av Johan Norberg. En gång i tiden såg Bondförbundet kapitalismen som ett hot. Nu träder Annie Lööf fram som en av kapitalismens försvarare. Men ännu värre blir det när man tittar på hennes två andra bokval.
Nästa bokval är ”Anarki, stat och utopi” från 1974, författad av Robert Nozick. I boken drar Nozick upp riktlinjer för hur samhället bör organiseras. Det han förespråkar är en nattväktarstat. Där samhällets gemensamma insatser i princip begränsas till försvars- och polisverksamhet. Omfördelning av välfärd är enligt Nozick förkastlig.
Den tredje boken som Annie Lööf rekommenderar är ”Och världen skälvde” av Ayn Rand, vilken utkom 1957. Boken beskrivs av Annie Lööf som ett filosofiskt skönlitterärt verk. Det är en övermänniskoskröna om modiga företagare som flyr från den parasiterande allmänheten i välfärdsstaten för att bygga en ny skön värld utan socialister och svaga människor. Annie Lööf har förklarat att Margrethe Thatcher, som var god vän med Pinochet i Chile, är hennes politiska idol. Thatcher hämtade också inspiration från Robert Nozic och Ayn Rand. Av Annie Lööfs bokval framgår att hon inte är någon nytänkare.
Göran Hägglund har som talskrivare engagerat Fredrik Haage med ett förflutet i den reaktionära studentföreningen Heimdal, där för övrigt även Anders Borg varit verksam. Haage har också medverkat i den högerextrema tidskriften Salt. När Göran Hägglunds företrädare Alf Svensson startade sin personvalskampanj tog han hjälp av den högerextreme Ian Wachtmeister.
Sedan 2008 har, efter förslag från kristdemokraterna, föräldrar till barn under tre år möjlighet att få kommunalt vårdnadsbidrag i vissa kommuner. Det är främst kvinnor som utnyttjar bidraget ofta i brist på annat arbete. Det går inte att försörja sig på bidraget och det ger inga pensionspoäng. Vårdnadsbidraget bidrar till att barn och kvinnor i invandrarfamiljer får det ännu svårare att integreras i det svenska samhället. Vårdnadsbidraget stimulerar till en hemmafrupolitik. Vid kristdemokraternas riksstämma 2010 röstades ett förslag igenom om att frågan om sambeskattning borde utredas. Sambeskattningen avskaffades 1972. Sambeskattningen innebar att par där ena parten tjänade mer än den andra fick mindre skatt än om de beskattades var för sig. Avskaffandet av sambeskattningen innebar att jämställdheten mellan kvinnor och män ökade och stimulerade kvinnor till att förvärvsarbete. Kristdemokraterna är i grunden ett kvinnofientligt parti.
Socialminister Göran Hägglunds lösning på problemen i vissa storstadsområden torgförde han i Svenska Dagbladet 2010. Rubriken på hans artikel var ”Straff är nödvändigt för allas skull”. Avregleringen av apoteksverksamheten har inte fallit väl ut. Stefan Attefall löser inte bostadsbristen genom att tala om att ”vända på alla stenar”.
När Kristdemokraterna 1964 bildades hade Sanct Michaels orden som leddes av den högerextreme advokaten Ulf Hamacher en roll. Orden hade som valspråk:

Prudentes sicur serpentes et simplices sicut columbae. (Var sluga som ornar och menlösa som duvor).

Detta valspråk passar bra in både på Göran Hägglund, Maria Larsson och Stefan Attefall.
Hur Jan Björklund har kunnat bli utbildningsminister är i det närmaste ofattbart. Han har militär bakgrund. Det har påståtts att Björklund i de militära skolar han genomgått alltid fått högsta betyg. Vad det innebär är svårt att avgöra. Han har i varje fall tillägnat sig att på militärt manér se hurtig ut, tala högt och självsäkert och peka med hela handen. Men vad vet han egentligen om utbildning och forskning. I en undersökning som Lärarnas tidning gjort bland 1200 lärare får han betyget 1,5 i den tidigare femsiffriga betygsskalan. Bara 1,5 procent ger honom toppbetyget 5. Därtill får hans skolreformer – lärarlegitimationen, nya betygskalan och nya lärarutbildningen låga betyg. De flesta anser att deras arbetssituation försämrats sedan Björklund blev utbildningsminister. Lärarnas tidning är organ för Lärarförbundet. I tidningen uttalade sig statsvetaren Jenny Madestam, som bland annat forskat om politikers ledarstilar. Hon ansåg att Björklunds stil inte varit bra för relationen till lärarna.
Björklund hade även som militär en märklig stil. När Björklund blev partiledare avslöjade några tidigare värnpliktigaden vokabulär som Björlund använde. För att beskriva det som var dåligt var Björklunds uttryck ”ludermässigt”. När Björklund hetsade de värnpliktiga till goda prestationer var uttrycket ”nu gäller det att runka upp stridskuken”. Det är väl det Björklund gjord under alla år han kritiserat den svenska skolan.
När de fyra partiledarna framträder visar de upp en fasad som inte stämmer. Det är samma moderater som det alltid varit och de andra partierna strävar hela tiden åt höger. Moderaterna har till och med förfalskat sin historia. Det skedde när Sofia Arkelsten var partisekreterare:

Kampen för rättvisa har också historiskt varit en stark drivkraft för rösträtt, mot apartheid för jämställdhet, mot diskrimminering och för rättstat. För Moderaterna är rättviseperspektivet ständigt närvarande.

Det finns emellertid anledning att även undra över hur demokratiska Moderaterna är nu. Många av de moderata politikerna har fått sin skolning i Fria moderata studentförbundet. Förbundets tidning är Svensk linje. I den tidningen efterlyste man uppbrott från den socialdemokratiska socialstaten, hyllade profithungern och angrep demokratin. Till exempel i ledaren i Svensk linje 1/2003:

Tvärt om måste högern våga ta strid om demokratin på allvar. Den innesluter även så fundamentala frågor som valprocesser och rösträtt. Om staten fortsätter att ta ut progressiva skatter borde högern ta initiativ till graderad rösträtt. Annars tillåter man att demokratin formas efter tanken på absolut majoritetstyranni och det demokratiska systemet enbart blir ett verktyg i händerna på dem som är ute efter att för egen vinning härska, reglera och till döds beskatta.

Sofia Arkelsten har i en artikel i Svenska Dagbladet påstått att jobbskatteavdraget ökade jämställdheten mellan män och kvinnor. Löneskillnaderna skulle ha minskat efter det att jobbskatteavdrag införts. Det är svårt att se något annat samband mellan mindre löneskillnader och jobbskatteavdraget än det tidsmässiga. Jobbskatteavdragets storlek ökar med inkomstens storlek upp till ungefär 30 000 kronor i månaden då det uppgår till ungefär 1 800 kronor. Eftersom män generellt har högre lön än kvinnor så gynnas män mest av jobbskatteavdraget. Detta innebär att det den ekonomiska klyftan mellan män och kvinnor ökar genom jobbskatteavdraget. Att arbetslinjens övriga ingredienser skulle ha gynnat kvinnor kan knappast vara sant. Kvinnor är till exempel mer sjuka än män och drabbas därför hårdare än män när ersättningsnivåerna i sjukförsäkringen sänks.
Hösten 2011 påstod riksdagsledamoten Walburga Habsburg Douglas i Eskilstuna-Kuriren att jobbskatteavdraget gynnar fattiga barn. Det kan i varje fall inte gynna barn till sjuka, arbetslösa och pensionärer eftersom de inte får något jobbskatteavdrag. I just de grupperna återfinns säkert många fattiga både barn och vuxna. Walburga Habsburg Douglas påstod vidare att jobbskatteavdraget ger högst avkastning till dem som tjänar minst. Om kommunalskatten är 31,5 kronor uppnås maximalt jobbskatteavdrag cirka 1800 kronor vid en inkomst på 29 000 kronor per månad. Alla som tjänar mindre får ett lägre jobbskatteavdrag. Som exempel kan nämnas att den som tjänar 20000 kronor får 1364 kronor och den som tjänar 10000 får 785 kronor. Walburga Habsburg Douglas höll sig inte till sanningen.
Under den borgerliga alliansens tid vid makten har de rikaste blivit rikare och de fattigaste har knappast fått det bättre alls. Särskilt drabbade av fattigdom är invandrare och ensamstående mammor. De som hamnar längst ned på inkomstskalan hamnar utanför. De har svårt att integreras i den allmänna livsstilen och att upprätthålla sociala relationer. De lever i verkligt utanförskap. Sverige har blivit ett splittrat land.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: