KRISTDEMOKRATERNA OCH VERKLIGHETEN

För nästan exakt 100 år sedan skrev Rickhard Sandler, en ung folkhögskolelärare, som senare skulle bli statsminister, chef för Statistiska Centralbyrån (SCB) och utrikesminister en liten bok med titeln Samhället sådant det är”. Han visade med torra siffror att bakom allt vackert tal om folk och nation fanns enorma orättvisor.
Från borgerligt håll har man aldrig gillat den typen av statistik. Under åren 1960 – 1990 genomfördes vart femte år folk- och bostadsräkning (FoB). Nu när det gått 20 år sedan senaste FoB genomfördes är det omöjligt att bedöma hur svenska folket egentligen bor. Vi vet inte hur många som är trångbodda, inneboende, bor i andra hand eller är hemlösa.
Sedan Maria Larsson 2007 lovat stopp för vräkning av barnfamiljer har mer än 3000 barn vräkts. Hittills i år har mer än 400 barn vräkts. I boken Vräkta (2010, författare Janne Flyghed och Anders Nilsson m. fl.) framhålls att det finns risk för att barn försvinner i statistiken. När det gäller umgängesbarn blir den förälder som vräks av socialtjänsten lätt omdefinierad som ensamstående utan barn.
Vräkning av barnfamiljer är inget nytt fenomen. I betänkandet Vräkning och hemlöshet drabbar också barn (SOU 2005: 88) presenterades också förslag till hur man skulle kunna komma tillrätta med problemet. Förslagen och den uppmärksamhet som de vräkta barnen fick ledde till att regeringen i februari 2007 framlade vad man kallade en ”Samlad strategi för arbetet mot hemlöshet”. Strategin var enbart fagert tal från folkhälsoministern Maria Larssons sida – ett uttryck för den falskhet som kännetecknar Kristdemokraterna.
Antalet vräkningar är inte konstant. När bostadsbyggandet var stort (miljonprogrammet) ökade antalet vräkningar. När det fanns gott om bostäder kunde även de med dålig ekonomi och problem få en bostad. Nu är situationen annorlunda. Det är nu mycket svårt att få fäste på bostadsmarknaden. Redan under 1990-talet skärpte hyresvärdarna kraven på dem som fick teckna hyreskontrakt. De accepterade i mindre utsträckning personer med tidigare hyresskulder eller störning och tog ofta kreditupplysning och ställde högre krav på fast inkomst. De allmännyttiga bostadsbolagen närmade sig i dessa avseenden privatvärdarna. Ökningen av antalet vräkningar som nu sker hänger sannolikt i hög grad ihop med försämringar i sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen.
Det saknas i stort sett helt uppgifter om vad som händer med dem som vräks. Vi vet inte hur de tusentals barn som vräkts de senaste åren bor nu. I boken Vräkt beskrivs ett familjeöde från början av 2000-talet. Den direkta orsaken till att Linda och hennes två barn sex och 14 år gamla vräktes från sin trerumslägenhet var en hyresskuld på 15 000 kronor. Linda hade haft ett vikariat som vårdare. När detta tog slut försämrades en redan dålig ekonomi. Det tog också tid innan A-kassan kom igång. I stället för att flytta till det vandrarhem som socialtjänsten erbjöd flyttade Linda till sin mormor som hyrde en tvårummare. Alla fyra bodde i samma rum och i lägenheten fanns inga spår efter att där bodde två barn. Vid en uppföljning två år senare var situationen den samma. Hur många är det som bor under liknande förhållanden? Det skulle vi veta om man på nytt började göra folk- och bostadsräkningar.
Samtidigt som antalet vräkningar av barn ökar så har Sverige en bostadsminister Stefan Attefall hittills inte förmått göra något för att öka bostadsbyggandet. Han påstår sig vända på alla stenar för att komma tillrätta med problemet. Men ett ökat bostadsbyggande är uppenbarligen för tungt.
Göran Hägglund anser sig företräda sunt förnuft och vanligt folk som lever i verkligheten. Men han verkar inte ha en aning om hur samhället i verkligheten är. Märker inte Göran Hägglund att de ekonomiska klyftorna ökar, att barnfattigdomen ökar, att barn vräks, att människor saknar bostad. Kristdemokraterna kännetecknas av en skenhelig falskhet. Förhoppningsvis försvinner de från riksdagen 2014

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: