UPP TILL KAMP! SÅ HÄR KAN VI INTE HA DET!

I julklapp fick jag en speldosa. Om man vevar så spelar den första stroferna av Internationalen, som börjar ”Upp till kamp”. Jag fick också Göran Greiders bok ”Så här kan vi inte ha det”, som utkom 2012. Det behövs kamp mot den borgerliga alliansen.
Vi vet inte exakt hur illa det är beställt i landet, men alla har säkert hört och läst om att klyftorna ökar när ersättningsnivåerna vid sjudom och arbetslöshet minskar och när pensionärer, sjuka och arbetslösa får betala högre skatt för samma inkomst än de som arbetar, hur antalet barn som lever under knappa ekonomiska omständigheter och hamnar i ett slags utanförskap ökar, hur barnfamiljer vräks, hur vårdskandalerna har avlöst varandra, hur skolresultaten blir sämre och sämre, hur bostadsbristen ökar, att polisen trots ökade resurser klarar upp allt färre brott, att vårdplatserna på våra sjukhus har minskat så att sjuka och skadade ofta får ligga i korridorer, att antalet platser för särskilt äldreboende minskat, att anhöriga och närstående i allt högre grad får vårda äldre, att vi inte längre har ett försvar som är värt namnet och att integrationspolitiken inte fungerar. Inom EU är det kris och genom sitt agerande i EU har Fredrik Reinfeldt och Anders Borg genom sin åtstramningslinje bidragit till de hemska förhållanden som råder i Grekland, Spanien och andra länder och som även påverkar Sverige negativt.
Det är mycket som har gått fel. Moderaterna förfalskade sin historia när de påstod att de varit pådrivande för rösträtt, mot apartheid och för jämställdhet. De förfalskar också verkligheten. Det går inte med säkerhet att påstå att jobbskatteavdraget, sänkt restaurangmoms, rutavdrag, högre A-kasseavgifter, jobbgaranti för unga, sänkt arbetsgivaravgift för unga, jobb- och utvecklingsgaranti, jobbcoacher och etableringsreformen för nyanlända flyktingar gett fler jobb. Om någon av reformerna haft effekt så är den marginell. Det är inte som påstås från moderat håll de som tjänar minst som tjänar mest på jobbskatteavdraget. Det gör de som tjänar ungefär 30000 kronor i månaden och mer. De får en skattesänkning på ungefär 1900 kronor i månaden. Sofia Arkelsten påstod i en artikel i Svenska Dagbladet att jobbskatteavdraget ökat jämställdheten mellan kvinnor och män. Eftersom kvinnor tjänar mindre än män kan hennes påstående inte vara sant. Riksdagsledamoten Walburga Habsburg Douglas påstod i Eskilstuna-Kuriren att jobbskatteavdraget gynnar fattiga barn. De fattiga barnen återfinns säkert bland arbetslösa och sjuka som fått sänkt ersättning och inte fått någon skattesänkning.. Hennes påstående kan inte vara sant.
För nästan exakt 100 år sedan skrev Rickhard Sandler, en ung folkhögskolelärare, som senare skulle bli statsminister, chef för Statistiska Centralbyrån (SCB) och utrikesminister en liten bok med titeln Samhället sådant det är”. Han visade med torra siffror att bakom allt vackert tal om folk och nation fanns enorma orättvisor. Från borgerligt håll har man aldrig gillat den typen av statistik. Det skulle behövas en ny sådan bok.
Med de mer än 100 miljarder som regeringen sänkt skatterna sedan 2006 skulle det ha gått att förbättra välfärden och samtidigt skapat fler arbetstillfällen. Här ges några exempel på vad man skulle ha kunnat göra med de miljarder som den borgerliga regeringen sänkt skatt med.

• Bygg bostäder!
Bostadsbristen är stor men ingen vet egentligen hur stor. Under åren 1960 – 1990 genomfördes vart femte år folk- och bostadsräkning (FoB). Den boergerliga regeringen 1991 -1994 avskaffade FoB. Nu när det gått 20 år sedan senaste FoB genomfördes är det omöjligt att bedöma hur svenska folket egentligen bor. Vi vet inte hur många som är trångbodda, inneboende, bor i andra hand eller är hemlösa. Vi vet knappast hur många som bor i Sverige. Bostadsminister Stefan Attefall vänder på stenar medan allt fler blir bostadslösa.
• Rusta upp bostäderna i det så kallade miljonprogrammet!
Det är orimligt att villaägare kan använda ROT-avdrag för lyxrenoveringar av kök och badrum. Medan det inte satsas alls på upprustning av hyresbostäder. Upprustning av bostäder skulle dessutom ha stor betydelse för miljön.
• Sluta vräka barn!
2007 lovade Maria Larsson att se till att vräkning av barnfamiljer skulle stoppas. Så har det inte blivit. Vräkningarna har ökat. Dessutom vet vi inte hur många barnfamiljer som har trängt ihop sig hos släktingar och vänner innan de blev vräkta. Vidare finns det risk för att barn försvinner i statistiken. När det gäller umgängesbarn blir den förälder som vräks av socialtjänsten lätt omdefinierad som ensamstående utan barn.
• Höj ersättningsnivåerna för dem som är sjuka och arbetslösa!
Sådana höjningar skulle minska klyftorna, minska barnfattigdomen, minska antalet vräkningar, öka konsumtionen och därmed antalet jobb.
• Satsa större resurser på skola och utbildning!
Se till att de som behöver extra stöd också får det. Att ge rutavdrag till läxläsning och annat stöd kan enbart utnyttjas av de välbeställda.
• Bygg ut järnvägen och se till att järnvägen fungerar!
Nu har vi en järnväg som inte fungerar, vare sig det är sommar eller vinter.
• Ge kommuner och landsting ytterligare stöd!
Det är orimligt att sjuka och skadade skall ligga i korridorer. Det är inte rimligt att anhöriga i den omfattning som nu sker skall vårda anhöriga.
• Inför ett nytt pensionssystem!
Det nuvarande pensionssystemet har inte fungerat på det sätt som man trodde och ger för låga pensioner.

På lite längre sikt måste skattesystemet förändras radikalt. Men vissa förändringar kan göras omgående. Vi lever i ett konsumtionssamhälle. Den del av BNP som tas ut i skatt har minskat. Detta innebär att den del av BNP som går bl.a. till skola vård och omsorg har minskat. Att höja inkomstskatten skulle sannolikt möta motstånd. Många varor har blivit billigare. Det gäller t.ex. datorer, mobiltelefoner, vitvaror och mycket annat. Det skulle därför vara rimligt att höja mervärdeskatten och införa en enhetlig mervärdeskatt. Om mervärdeskatten på mat höjs får barnfamiljer kompenseras genom t.ex. höjda barnbidrag. Fastighetsskatten måste införas på nytt. Avskaffa RUT- och ROT-avdragen. Inför lika skatt för lika inkomst. För att öka kommunernas inkomster skulle maxavgifterna inom äldreomsoren kunna tas bort. Det finns mycket att göra. Upp till kamp! Så här kan vi inte ha det!