SVERIGEDEMOKRATERNA 25 ÅR -MEN DERAS HISTORIA ÄR LÄNGRE ÄN SÅ

Sverigedemokraterna har firat 25-årsjubileum. Enligt dem själva börjar deras historia 1988. Men egentligen börjar historien långt tidigare.

       Det går att härleda Sverigedemokraterna bl.a. från det framstegsparti som 1968 bildades av den tidigare centerpartisten Bertil Rubin. I sin ungdom var Rubin Lindholmsnazist och deltog i finska fortsättningskriget. Inför riksdagsvalet 1964 bildades i fyrstadskretsen i Skåne Medborgerlig samling. Tredje namn på listan var Bertil Rubin. Vid valet 1964 fick han en riksdagsplats, men 1968 fick han inte behålla platsen. Samma år var han med och bildade ett nytt politiskt parti, Framstegspartiet. På kort tid fick partiet många medlemmar, men på grund av ekonomiska problem ställde partiet inte upp i riksdagsvalet 1970. Detta medförde att många lämnade partiet och att lokalavdelningar bröt sig ut. I Stockholm fanns en avdelning med civilingenjör Stefan Herrman som ledare. Vid kommunalvalet 1985 fick partiet 1656 röster i Stockholm och blev därmed störst i landet och Stefan Herrman ordförande för hela partiet. Partiet hade då utvecklats till tydligt missnöjesparti med det danska Fremskridtspartiet som förebild. Bland krav som partiet förde fram fanns sänk skatten, kvinnan tillbaka till spisen och stoppa invandringen. Partiets närradiosändningar i Stockholm innehöll ofta angrepp på invandrare. När Olof Palme mördats sände partiet ut ett pressmeddelande: ”Världen har i snabb takt blivit av med tre tyranner Baby Doc, sedan Marcos och så Palme.”

        BSS bildades sannolikt på hösten 1979. Förkortningen betyder Bevara Sverige Svenskt och BSS blev ett slagord i flyktingmotståndet. Vid bildandet av BSS var fyra personer särskilt framträdande. Ingenjör Sven Davidsson kom från Nysvenska rörelsen och hade varit ordförande i rörelsens Stockholmsavdelning. Nils Mandell hade ett förflutet i Nordiska rikspartiet. Leif Zeilon hade ett förflutet i Demokratisk allians som stödde USA:s krig i Vietnam. Den mest namnkunnige var journalisten Christopher Jolin som hade kontakt med kretsarna kring Sveriges nationella förbund (SNF). Han hyllades i högerkretsar när han 1972 utkom med boken ”Vänstervridningen i Sverige”. År 1976 kom hans bok ”Sverige nästa”. Om den boken skrev Sven Stolpe i Nya Wermlandstidningen: ”Årets viktigaste bok.” Böckerna innehöll grova angrepp på Olof Palme. Christoper Jolin medverkade också i nazisttidningen Fria Ord, där han förnekade judeutrotningen. Fria Ord hade Clas af Ugglas som redaktör. Han var också ordförande i Ungsvenska klubben, medlem i Stockholms rotaryklubb och kyrkligt verksam.

        Ingenjör Sven Davidsson blev BSS:s första ordförande och ett program antogs som var klart invandrarfientligt. Tillströmningen var stor både av veteraner från högerextrema rörelser och så kallade skinnskallar. Inför valet 1982 uppmanades medlemmarna att rösta på Moderaterna därför att de hade störst chans att stoppa Olof Palme. BSS började också delta i firandet av Karl XII:s dödsdag i Kungsträdgården. Arrangör av firandet var Narvaförbundet som leddes av Werner Öhrn. Han var verksam inom SNF och var aktiv när Kristdemokraterna bildades 1964. När det på 1980-talet uppstod oroligheter i samband med firandet i Kungsträdgården flyttades arrangemangen till Riddarholmskyrkan som uppläts av Riksmarskalksämbetet.

        När min bok Svensk överklassnazism och högerextremism kommit ut 1998 fick jag ett kort från Lars Hultén och uppmanades att kontakta honom. Det gjorde jag inte. Men en lördag när jag och min fru varit ute och promenerat med ett par barnbarn stod Lars Hultén och väntade utanför vårt hus i Täby. Han var missnöjd med att han var omnämnd i boken utan att vara vidtalad och för att jag omnämnt han mor som nazist. Samtalet flöt emellertid lugnt och jag kunde ställa en del frågor till honom. Det framgick då att han kände Carl Göran Edqvist (Borgenstierna) och varit hemma hos honom och ätit middag. Av boken Extremhögern av Anna-Lena Lodenius och Stieg Larsson framgår att BSS gav ut boken Land du förskingrade som hade Edqvist som författare. Boken var mycket palmefientlig och hittades hos Christer Pettersson när polisen gjorde husrannsakan. Det kan vidare nämnas att Carl Göran Edqvist som hade ett brottsligt och nazistiskt förflutet fungerade som juridisk rådgivare till Lars Tingström, bombmannen, som var en av Christer Pettersson vänner. Lars Hultén påstod sig vara den som hittat på uttrycket Bevara Sverige Svenskt som blev ett slags slogan för invandrarfientliga krafter.

        Hösten 1986 meddelades att vid ett möte den 16 november hade Framstegspartiet och BSS beslutat sig för att gå samman och bilda Sverigepartiet.  Alla var dock inte tilltalade av sammanslagningen och gick inte med i det nya partiet. Mellan de två fraktionerna inom partiet BSS-are och tidigare Framstegspartister uppstod stridigheter.

        Den 6 februari 1988 samlades kärnan av aktivisterna från BSS-fraktionen till vad som kallades ett extra årsmöte för Sverigepartiet och beslutade att Sverigepartiet skulle byta namn till Sverigedemokraterna. Vid valet 1988 fick partiet 1118 röster och i Vårgårda fattades det bara 17 röster för att partiet skulle tagit plats i fullmäktige. I samband med valet 1988 anordnades i Sjöbo, som styrdes av centerpartister, folkomröstning om huruvida man skulle ta emot flyktingar. I det sammanhanget visade det sig att Centerpartiet i Sjöbo hade samröre med Nysvenska rörelsen. Centerpartiet centralt blev tvungna att utesluta Sven Olle Olsson och ytterligare två centerpartister ur partiet. Olle Olsson bildade då Sjöbopartiet. Sverigedemokraterna hade 1988 som slogan ”Sjöbo visar vägen”.

         År 1989 blev Anders Klarström och Ola Sundberg talesmän för partiet. Klarström hade inlett sin politiska bana i Nordiska Rikspartiet. År 1990 byttes Sundberg ut mot Madeleine Larsson. Vid valet 1991 fick partiet 4877 röster och kommunala mandat i Höör och Dals Ed. Vid det valet hade Sverigedemokraterna fått konkurrens från Ny demokrati och även från Sjöbopartiet. År 2002 gick Sven Olle Olsson med i Sverigedemokraterna och fanns med på deras riksdagslista.

         År1994 blev Mikael Jansson ett nytt namn i styrelsen. Han var en före detta centerpartist från Örebro och hävdade att han förespråkade demokrati och att han var vare sig nazist eller rasist. En av hans första åtgärder var att införa ”uniformsförbud”. I medlemsbulletiner framhölls att personer i uniformsliknande kläder drog ett löjets skimmer och skam över partiet. Vid valet 1998 fick partiet cirka 19600 röster och kommunala mandat i Dals ED, Haninge, Höör, Sölvesborg och Trollhättan.

        Våren 2002 lämnade riksdagsmannen Sten Andersson Moderaterna och anslöt sig till Sverigedemokraterna. Han hade redan tidigare kritiserat Sveriges invandrar- och flyktingpolitik. När den nybildade rörelsen Folkviljan och massinvandringen höll sitt första offentliga möte i april 1997 fanns bland åhörarna Sten Andersson, Sven Davidsson och ”führern på häktet” Lars Hultén.  I TV-programmet ”Uppdrag granskning” 2002 avslöjades flera moderata funktionärer i valstugorna som invandrarfientliga. Vid valet 2002 gick Sverigedemokraterna kraftigt framåt och fick 76 300 röster. År 2005 blev Jimmy Åkesson partiledare och vid valet 2006 firade partiet nya framgångar och fick 162500 röster, vilket utgjorde 2,9 procent av rösterna. I kommunalvalet fick partiet 280 mandat i 145 kommuner. I och med att partiet passerade 2,5 procentgränsen blev partiet berättigat till partistöd. Jimmy Åkesson började sin politiska bana i Moderat skolungdom.

        I oktober 2009 blev den tidigare moderate kommunalpolitikern Stellan Bojerud invald i partistyrelsen och stod på plats 22 på Sverigedemokraternas riksdagslista. Bojerud är född 1944 och har varit överstelöjtnant och chef för krigshistoriska avdelningen vid Militärhögskolan och medlem i Kungliga krigsvetenskapsakademin. När William Petzäll avlidit 2012 blev Bojerud ordinarie riksdagsman. År 2009 blev Tommy Hansson redaktör för SD-kuriren. Han har under flera år varit redaktör för den högerextrema tidningen Contra. Tidningen stödde USA:s krig i Vietnam och Pinochets kupp i Chile. Som sin främsta uppgift har tidningen sett att bekämpa socialism. Så länge Olof Palme levde var han tidningens främsta hatobjekt. I tidningen har också framförts rasistiska och rasbiologiska tankegångar. Bland de som medverkat i Contra finns bl.a. Sven Rydenfelt som belönades Contras frihetspris och tilldelades professors titel av den borgerliga regeringen 1991. Contra var moderaten Hugo Hegelands favorittidning. Tommy Hansson har medverkat i flera högerextrema tidningar.

        Sverigedemokraterna kom in i Riksdagen vid valet 2010. Om man bortser från invandrarpolitiken skiljer sig Sverigedemokraternas partiprogram inte så mycket från kristdemokraternas. De påstår sig slå vakt om familjen, använder uttryck som verklighetens folk, vill ha hårdare straff, sänkta skatter och påstår sig värna om pensionärerna. Men med personer Tommy Hansson bland de ledande är det knappast någon tvekan om att Sverigedemokraterna är ett parti långt ut på högerkanten. Det är också tydligt att Sverigedemokraterna lockar till sig människor från Moderaterna. Det är oroande att t.ex. Stellan Bojerud anslutet sig till partiet. Opinionsundersökningar visar att också att många LO-medlemmar sympatiserar med Sverigedemokraterna.

       Trots flera uppmärksammade skandaler med framstående sverigedemokrater inblandade går partiet framåt i flera opinionsundersökningar.

       Nu tycks alla politiska partier tävla om att ta avstånd från Sverigedemokraterna och högerextremister. Så har det emellertid inte alltid varit. Snarare var det under flera årtionden från 1960-talet och framåt en blå-brun röra där gränsen mellan höger och extremhöger var utsuddad. I organisationer som Försvarsfrämjandet med deras tidning Effektivt försvar, Operation Sverige med en tidning med samma namn, Medborgarrätts rörelsen – Friheten i Sverige med tidningen Medborgarrätt och Contra som genom sina kontaktpersoner ute  i landet kan betraktas som en rörelse har många högerpolitiker och borgerliga skribenter medverkat t.ex Sven Rydenfelt och Birger Hagård. Tommy Hansson har medverkat i flera av de nämnda tidningarna. Det kan i sammanhanget nämnas att Gösta Boman, Birger Hagård och Margateha af Ugglas varit föredragshållare hos Ungsvenska Klubben som varit en samlingsplats för gamla nazister. När Moderata Ungdomsförbundet firade 75-årsjubileum var Clas af Ugglas förste högtidstalare.

       En förklaring till Sverigedemokraterna framgångar kan vara att det aldrig tagits tydligt avstånd från högerextremism. Under efterkrigstiden har det i Sverige funnits advokater, domare, militärer, lärare, professorer, präster, idrottsledare och högre tjänstemän med nazistiskt och högerextremt förflutet. Ibland kan man häpna över den tolerans som visats högerextremister, men då handlar det om personer med en viss position som t.ex greve Magnus Stebock, en av Sveriges värsta rasister, som jag ägnar ett särskilt inlägg: ”Hur rasism och invandrarfientlighet kan spridas”

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: