OM HUR RASISM OCH INVANDRARFIENTLIGHET HAR SPRIDITS

På slottet Herborum inte långt från Söderköping stod tiden under många år stilla. Det värsta var att tiden stannat på en tid då kvinnoförtryck, rasism och motstånd mot demokrati var vanliga. Slottet ägdes av greve Magnus Stenbock som på slottet drev ett slags hotellrörelse där besökarna kunde få frottera sig med en riktig greve. Till dem som lockade folk till Herrborum och gav greve Stenbock möjlighet att sprida sina högerextremistiska budskap hörde bl.a. Sveriges Television.

        När tsunamikatastrofen i Sydostasien fyllde nyhetsplatserna i massmedia sändes i TV 2 den 29 december 2004 programmet I grevens tid. Programmet handlade om greve Magnus Stenbock. Samma dag gjordes i DN i en artikel reklam för programmet. Det var inte första gången som TV visade intresse för greve Stenbock. I programmet Packat och klart gjordes den 28 februari 1999 reklam för övernattning på slottet Herrborum. Inför sin 85-årsdag den 28 september 1996 intervjuades Stenbock i Aftonbladet. Han kunde då berätta om en dramatisk händelse som inträffade 1990. Kungen och drottningen besökte då slottet för att fira Agneta Baners 40-årsdag. Under natten ”exploderade” en tvättmaskin som fanns i ett badrum bredvid kungen och drottningens sovrum. Genom ett rådigt ingripande av kungen släcktes den brand som uppstod. I programmet Packat och klart kunde greven visa upp det rum där kungen och drottningen övernattat. Detta var väl avsett att ge lite extra reklam åt grevens hotellrörelse.

       Tidigare förefaller det vara mest högerextrema grupperingar som visat intresse för greve Stenbock. Av nazisten Per Engdahls arkiv framgår, av kvarlämnad skriftväxling, att Nysvenska rörelsen tillhörde de rörelser som greven sympatiserade med. År 1975 gjordes i nazisttidningen Fria Ord reklam för grevens bok Tankar och Synpunkter. I förordet till sin bok uppger Stenbock att boken planerades redan 1939 och utarbetades i sina huvuddrag 1940 – 1945. Första upplagan utkom 1961. År 2002 gjordes i en annons på Aftonbladets sista sida reklam för boken som då påstods ha utkommit i sin åttonde upplaga. Boken påstods bl.a. ha fått positiva omdömen i Norrköpings Tidningar, Vermlands-Tidningen och Karlskoga Tidning. I Svenska Dagbladet den 27 mars 2007 fanns i kulturdelen en annons för Stenbocks bok, som då påstods ha kommit ut i sin elfte upplaga. Även om upplagorna inte har varit så stora måste det finnas många som tagit del av greve Stenbocks åsikter.

       I den högerextrema tidningen Contra intervjuades greven 1989. Greven ansåg då att skolan gav sämre kunskaper än för 50 år sedan. Han var anhängare av ett ståndssamhälle. Numera fanns det enligt greven fem stånd. Det femte ståndet var arbetarklassen och dess medlemmar behövde naturligtvis inte samma utbildning som adeln, som genom att dess medlemmar gift sig med varandra förädlats till att bli de mest lämpade för att inta ledande positioner. När det gällde invandringen ansåg greven:

 

Vi skall inte hindra äkta flyktingar från att komma hit, men jag vill inte medverka till att locka hit personer vars främsta tjänst till det svenska samhället blir att öka röstunderlaget för (s) och (vpk).

 

Intervjuen i Contra avslutades med uppgifter om hur grevens bok kunde köpas.

I sin bok skrev Stenbock bl.a. om rasbiologi:

 

Inom djuraveln tvekar man inte att erkänna arvslagar, som när det gäller människor ofta glömmer, att de ha samma giltighet. Man förväntar sig inte att få en god jakthund av en valp vars föräldrar voro mopsar. (2006 års upplaga och sannolikt alla tidigare)

 

”Giften” mellan olika raser var enligt greven farliga:

 

Ty ärftlighetsläran lär, att avkomman av två personer av olika ras – i synnerhet om det gäller vitt skilda raser – ofta står lägre än båda föräldrarna. (1985 års upplaga och sannolikt i alla upplagor)

 

Till stöd för sina tanka åberopade Stenbock (i varje fall i 1985 års upplaga) professor Herman Lundborg, som var första chef för Sveriges rasbiologiska institut. Vidare åberopade Stenbock Hans Günter, Europas raser från 1922.

      Medlemmar av arbetarklassen hänförde Stenbock till kategorin uppkomlingar, som företer deras okultur i fråga om uppträdande och väsen. Den moderna kvinnan stod inte heller högt i kurs:

 

De moderna kvinnorna är snarare fräcka, framfusiga, oförskämda, påstridiga och viktiga, självtillräckliga och självsäkra, arroganta, tvärsäkra och nonchalanta, självupptagna och inbilska (1985 års upplaga)

 

Under rubriken ”Demokrati” skrev greven:

 

Genom hela naturen går principen om högre och lägre väsen. Människan är högre utvecklad än apan, germanen än australnegern. ( – – – )  

 

Demokratins största fara var enligt Stenbock att den lätt urartar till arbetarklassvälde. I sin bok (2006 års upplaga) citerade Stenbock vad högermannen James Dickson uttalade efter valet 1948:

 

Det är dock ganska makabert att tänka sig att ett sådant val som detta är resultatet av ett ställningstagande från människor, av vilka 94 % inte har en aning vad det hela gäller. Av de återstående 6 procenten – jag har huggit till siffran ganska hövligt, jag tror att den är mindre – ( – –  -).

 

År 1996 intervjuades Stenbock av det nazistinfluerade Hembygdspartiets tidning Grindvakten. Redan av namnet framgår att den var invandrarfientlig. I tidningen gjordes reklam för grevens bok som påstods vara mycket välarbetad och genomtänkt. I intervjun betonade greven betydelsen av att människor stannade kvar i den miljö som släkten tidigare vistats i. Föräldrar borde komma från samma ras och samhällsskikt och gärna från samma yrkesgrupp. I sin bok ( i varje fall 2006 års upplaga) skrevs om invandringen bl.a:

 

Dessa folkelement hava gjort utomordentliga insatser då det gäller rekordsiffrorna i brottsstatistiken. Ur rassynpunkt äro de också ödesdigra.

 

I 2006 års upplaga preciserade Stenbock i 41 punkter allt det onda som socialdemokraterna orsakat Sverige.

      Av TV-programmet den 29 december 2004 framgick att Stenbock och slottet Herrborum besöktes av bl.a. motorcykelklubbar och människor som lekte 1700-talssoldater. Men det har också anordnads resor för pensionärer och andra till Herrborum. Bl.a. anordnade AB Pocketresor (verksamt norr om Stockholm) i samarbete med Studiefrämjandet resor till Herrborum. I ett reklamblad för resorna gjordes också reklam för grevens bok.

       Greve Magnus Stenbock avled i början av sommaren 2007. Enligt referatet i Norrköpings Tidningar bars greven till sista vilan av karoliner. Bland gästerna tisslades och tasslades om huruvida kungaparet skulle dyka upp, men det gjorde de inte. Man fick nöja sig med namn som Montgomery, Mörner, Fleetwood, Lewenhaupt, Malcom, Sparre och Uggla. Officiant vid begravningen av rasisten och demokratimotståndaren Stenbock var biskopen i Linköpings stift Martin Lönnebo som bl.a. yttrade: ”Vi firar honom med tacksamhet och välsignelse. Minnesrunor över Stenbock gick att läsa i bl.a. Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Östgöta Correspondenten.

      Det undras ofta över hur rasism och främlingsfientlighet kan breda ut sig. Det är inte så konstigt när Greve Magnus Stenbock kunde sprida sitt budskap från 1961 till 2007. Och när han slutligen dog uttalade biskop Martin Lönnebo ”Vi firar honom med tacksamhet och välsignelse.”

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: