VAD VILL CENTERPARTISTERNA?

Vad förväntade sig medlemmarna i Centerpartiet att Annie Lööf skulle åstadkomma. Hade de läst de motioner som hon lämnat i riksdagen och hennes blogg hade de vetat. I riksdagen har hon motionerat, ofta tillsammans med Fredrick Federley, om bl.a.

 

  • Avskaffande av Lagen om anställningsskydd
  • Utförsäljning av Sveriges television, radio och utbildningsradion
  • Avskaffande av statens spelmonopol
  • Begränsning av strejkrätten
  • Platt skatt
  • Medlemskap i NATO
  • Fri hyresmarknad
  • Begränsning av möjligheterna för Skatteverket att inhämta uppgifter

 

Den som besökt hennes hemsida har funnit att hon har tre böcker som ideologisk vägledning. Samtliga är utgivna på Timbros förlag. En av böckerna är ”Till världskapitalismens försvar” av Johan Norberg. En gång i tiden såg Bondeförbundet kapitalismen som ett hot. Nu träder Annie Johansson fram som en av kapitalismens försvarare. Men ännu värre blir det när man tittar på hennes två andra bokval.

        Nästa bokval är ”Anarki, stat och utopi” från 1974, författad av Robert Nozick. I boken drar Nozick upp riktlinjer för hur samhället bör organiseras. Det han förespråkar är en nattväktarstat. Där samhällets gemensamma insatser i princip begränsas till försvars- och polisverksamhet. Omfördelning av välfärd är enligt Nozick förkastlig.

        Den tredje boken som Annie Johansson rekommenderar är ”Och världen skälvde” av Ayn Rand, vilken utkom 1957. Boken beskrivs av Annie Johansson som en filosofisk skönlitterär bok. Det är en övermänniskoskröna om modiga företagare som flyr från den parasiterande allmänheten i välfärdsstaten för att bygga en ny skön värld utan socialister och svaga människor. Bland andra filosofiska verk som Ayn Rand gett ut kan nämnas ”Kapitalismen: Det okända idealet” och ”Själviskhetens dygd”.  

         Annie Johansson har förklarat att Margrethe Thatcher, som var god vän med Pinochet i Chile, är hennes politiska idol. Thatcher hämtade också inspiration från Robert Nozic och Ayn Rand.

       I den grupp som utarbetade Centerpartiets nu så kritiserade förslag till idéprogram ingick bl.a. Fredrick Federley, som Annie Lööf skrivit motioner tillsammans med. Förmodligen har gruppen trott att de arbetat i Lööfs anda när de utarbetade sitt förslag till idéprogram och det gjorde de sannolikt.

       Det nya förslaget till idéprogram som Annie Lööf nu ställer sig bakom är egentligen väldigt oklart. Dessutom är beskrivningen av Centerpartiets historia felaktig. Centerpartiet var från början rasistiskt, motståndare till demokrati och allmän rösträtt. Men på ett par punkter är det nya idéprogrammet klart:

 

  • Centerpartiet förespråkar en modell där spelreglerna på arbetsmarknaden i mesta möjliga mån fastställs av arbetsmarknadens parter i stället för som nu lagstiftning
  • Mindre brant skatteskala

 

I klartext innebär det avskaffande av bl.a. Lagen om anställningsskydd och plattare skatt. Alla vet att inkomstklyftorna före skatt ökat under de senaste åren. Dessa skillnader har förstärkts genom införandet av jobbskatteavdrag som minskat statens skatteintäkter med 70 miljarder per år. Alla vet också att allt fler blir beroende av det som tidigare kallades socialbidrag. Vi vet att antalet vårdplatser på sjukhusen är för få, väntetiderna på akutmottagningarna för långa, att de äldre blir allt fler och att behovet av fler platser på äldreboende ökar, att tågtrafiken inte fungerar, att bostadsbristen är stor, att flyktingmottagandet fungerar dåligt och att skolresultaten blir allt sämre. Vi vet också att anställningstryggheten blir allt sämre. Listen på brister skulle kunna göras mycket längre.

       Hur skall det gå till att göra skatteskalan mindre brant. Skall de som minst betala mer i skatt? Skall man minska ersättningsnivåerna för sjuka och arbetslösa för att kunna sänka skatten för dem som tjänar mest? Skall det satsas mindre på infrastruktur? Det går att ställa en rad frågor. Hur ser för övrigt Centerpartiet på kärnkraften? Skall den avvecklas? Skall det byggas nya kärnkraftverk?

       Annie Lööf tillhör de värsta som drabbat svensk politik. Inser inte medlemmarna i Centerpartiet vad hon står för. Trots alla försäkringar är hon en nyliberal av värsta sort.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: