KATASTROFEN PÅ SKOLOMRÅDET

Kungliga svenska vetenskapsakademin anordnade 11 mars 2013 ett symposium ”Ideas and consequences of market pripcipoles in education. The Swedish case in an international perspective.

Det svenska skolsystemet är idag världsunikt med sin hårda konkurrens, stora valfrihet och vinstdrivande friskolor. Den 11 mars 2013 samlades eliten inom internationell forskning kring just fria skolval och marknadsprinciper i skolan på Kungliga vetenskapsakademien i Stockholm.

Typiskt nog för den svenska skoldebatten lyste politikerna med sin frånvaro. De svenska politikerna är uppenbarligen inte intresserade av att ta del av den forskning som finns om fria skolval vinstdrivande friskolor. Från massmedia var endast representanter för radioprogrammet Vetandets värld i P 1 närvarande. Den 20 mars 2013 sändes ett program där flera av deltagarna i symposiet intervjuades. Programmet kan fortfarande avlyssnas av dem som går in på sr.se.

Forskare från bland annat England och USA varnade för konsekvenserna av vårt nuvarande skolsystem och uppmanade våra beslutsfattare att komma ur den svenska bubblan, och se till vetenskapliga resultat. Den hastigt genomförda friskolereformen som genomfördes av den borgerliga regeringen i början 1990-talet har inte lett till bättre skolresultat eller några generella fördelar för samhället som var tanken, utan snarare tvärt om. Friskolereformen baserades inte heller på erfarenheter och forskning utan var ett ideologiskt beslut som sammanhängde med den nyliberala våg som svepte fram på 1980- och 1990-talet. Resultatet av friskolereformen förvärrades genom att skolorna ungefär samtidigt kommunaliserades, ett beslut som fattades 1989 när Sverige hade en socialdemokratisk regering.

I friskolesystemet ses eleverna som en påse pengar. Skolledare får i stället för att utveckla pedagogik lägga ned stor energi på marknadsföring. Konkurrensen om eleverna leder också till betygsinflation. Samtidigt tas stora vinster ut, som kan placeras i skatteparadis. Börjar en skola inte ge så bra vinst kan den som nyss skett avknoppas från koncernen och bli ett eget bolag som får gå i konkurs och då får kommunen träda in och reda upp situationen.

Välutbildade och ekonomiskt välbeställda föräldrar väljer bort skolor där eleverna har  annan social och etnisk bakgrund vilket leder till ett slags ghettofiering av somliga skolor. Om man vill att alla elever skall ges lika chanser måste friskolesystemet avvecklas.

Medverkade i symposiet var Henry M Levin, professor i utbildningsekonomi på lärarhögskolan vid Columbia University, New York. Sabrina Harris, masterstudent från USA, för tillfället vid Stockholms Universitet, Sandra McNally, professor i nationalekonomi på London School of economics. Lisbeth Lundahl, professor i Tillämpad utbildningsvetenskap vid Umeå Universitet. Karolina Parding, docent i arbetsvetenskap, Luleå Tekniska Universitet. Bo Malmberg, professor i kulturgeografi vid Stockholms Universitet. Monica Hansson, högstadielärare på Årstaskolan i Stockholm och Patrik Scheinin, professor i beteendevetenskap på Helsingfors Universitet.

Professor Patrik Scheinin från berättade vid symposiet att det finska skolsystemet byggdes upp med Sverige som förebild. I slutet av 1980-talet och början av 1990-talet var man i Finland osäkra på hur bra det finska skolsystemet var och det fanns då somliga som ville följa efter Sverige när det gällde friskolor. Men vid samma tid kom de första internationella jämförelserna mellan skolor och det visade sig då att de finska skolorna hade bra resultat. Nu har Finland efter en modell hämtad från Sverige några världens bästa skolor. Finland satsar man på välutbildade lärare som har stor frihet när det gäller att planera utbildningen.

Vi har en utbildningsminister som kan se alert ut och peka med hela handen. Men vad vet han om utbildning och forskning? Han borde avgå!

Socialdemokraterna borde ta till sig det erfarenhet och forskning visar beträffande utbildning. Avskaffa friskolorna och förstatliga skolorna!

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: