LOTTA FINSTORP OCH VERKLIGHETEN

Ett riktigt arbetarparti sätter jobben främst skrev Lotta Finstorp i Eskilstuna-Kuriren den 20 september. Som ett tecken på detta framhöll hon att sysselsättningen ökat sedan 2006. Men Moderata samlingspartiet är inget arbetarparti. Sedan 31 december 2006 har Sveriges folkmängd till halvårsskiftet 2013 ökad med nästan 500.000 invånare. Det inte då särskilt anmärkningsvärt att antalet sysselsatta sedan 2006 ökat med 200.000.

       Lotta Finstorp förtiger att under den tid borgerliga alliansen regerat har sysselsättningsgraden minskat och arbetslösheten ökat. Den uppgår nu till drygt åtta procent.

       Moderaternas stora ide var jobbskatteavdrag. Somliga ekonomer ansåg att jobbskatteavdraget skulle leda till lägre lönekrav och att det blev billigare att anställa. Därmed skulle sysselsättningen öka. Jag vet inte om detta var moderaternas tanke. De kanske enbart ville öka klyftorna i samhället. I så fall har de lyckats.  Anders Borgs tanke bakom det femte jobbskatteavdraget är, enligt hans egna uppgifter, att det skall öka den inhemska efterfrågan och därigenom stimulera ekonomin.

       Från moderat håll framhålls ideligen att jobbskatteavdraget främst gynnar små- och medelinkomsttagare. Detta är inte sanning. Om kommunalskatten är 31,5 kronor uppnås nu maximalt jobbskatteavdrag cirka 1900 kronor vid en inkomst på 29 000 kronor per månad. Alla som tjänar mindre får ett lägre jobbskatteavdrag. Den som i år tjänar 20000 kronor får cirka 1350 kronor och den som tjänar 10000 cirka 780 kronor. Walburga Habsburg Douglas påstod i Eskilstuna-Kuriren 18 augusti 2011 att jobbskatteavdraget ger högst avkastning till dem som tjänar minst. Det är inte sant.

        Moderaterna handskas ofta vårdslöst med sanningen. De förfalskade sin historia när Sofia Arkelsten påstod att högern kämpat för demokrati och allmän rösträtt.  Walburga Habsburg Douglas påstod i Eskilstuna kuriren den 18 augusti 2012 att jobbskatteavdraget gynnar fattiga barn. De fattiga barnen finns bland sjuka, arbetslösa och pensionärer. Eftersom de inte får något jobbskatteavdrag är inte hennes påstående sant. Den 27 februari 2012 påstod Sofia Arkelsten i Svenska Dagbladet att ”Jämställdhet går framåt med jobbskatteavdrag”. Eftersom män generellt tjänar mer än kvinnor är det inte sant. De ekonomiska klyftorna mellan män och kvinnor ökar genom jobbskatteavdraget. Kvinnor är till exempel mer sjuka än män och drabbas därför hårdare än män när ersättningsnivåerna i sjukförsäkringen sänks och den som är sjuk inte får något jobbskatteavdrag.

        Lotta Finstorp gör ett stort nummer av att alliansregeringen nu gör breda sänkningar av den diffrentsierade avgiften till a-kassan. Men hon talar inte om att det var den borgerliga alliansen som införde diffrensiseringen, vilket ledde till att hundratusentals anställde lämnade a-kassan eftersom den blev för dyr. Många av dessa är nu hänvisade till försörjningsstöd.

        Jobbskatteavdraget kostar nu 72 miljarder per år och med ett femte avdrag 84 miljarder. Dessa miljarder skulle ha kunnat satsas på bland annat bostadsbyggande, utbyggnad och underhåll av järnvägen, skolan, och äldreomsorgen. Miljarderna skulle ha kunnat ge hundratusentals jobb. Nu går jobbskatteavdragen bland annat till utlandsresor, nya mobiltelefoner och surfplattor och i en del fall till sparande. Detta minskar inte arbetslösheten.

       I sin bok ”Det sovande folket” förklarade Fredrik Reinfeldt att välfärdsstaten var en omöjlig konstruktion. Nu har han snart helt raserat välfärden påhejad av bland annat Lotta Finstorp.

Annonser

VILKA VÄRDERINGAR KOMMER ATT VARA STYRANDE FÖR DEN NYUTNÄMNDA ARBETSMARKNADSMINISTERN ELISABETH SVANTESSON

Till ny arbetsmarknadsminister har Reinfeldt utsett Elisabeth Svantesson. Hon har ett förflutit i Livets Ord och i organisationen Ja till livet, har varit abortmotståndare och emot samkönade äktenskap.

      Elisabeth Svantesson har när hon fått frågor om sin tro, sitt abortmotstånd, och sitt motstånd mot samkönade äktenskap svarat att hon stöder regerings politik. Men vad tycker hon egentligen. Med sin bakgrund i Livets Ord förefaller det inte osannolikt att hon är företrädare för framgångsteologin. Framgångsteologin är en kristen teologisk riktning som särskilt betonar att välsignelse är Guds vilja för den kristne, i bemärkelsen materiellt välstånd och helande, och att bibeltrogen tro, positivt tänkande och tiondegivande leder till välgång och välmående. I sin extrema form innebär det övertygelsen att alla kan bli helade och leva i ekonomiskt överflöd idag genom att bli bibeltrogna kristna. Också motsatsen: att sjukdom, handikapp och olyckshändelser som drabbar enskilda personer är Guds straff för individens personliga synd och otro.

      I massmedia har Elisabeth Svantesson uttalat att det måste ställas tuffare krav på de personer som får försörjningsstöd. Det förefaller som om hon vägleds av ordspråket:

 

”Arbetarens hunger hjälper honom att arbeta, ty hans egen mun driver på honom.” (Ords 16:26)

LER, SKRATTAR ELLER FLINAR ALLIANSREGERINGEN?

Partiledarna har nu hållit sina sommartal. Alliansregeringen har träffats på Harpsund för budgetförhandlingar och kräftskiva. Som vanligt har regeringen låtit sig fotograferas på trappan till Harpsund. Det är svårt att avgöra om statsråden på bilden ler, skrattar eller flinar. För sjuka, arbetslösa och pensionärer ligger det nära till hands att betrakta skaran som flinande. Hur kan Stefan Attefall stå och le samtidigt som tiotusentals studenter inte vet var de ska bo? Hur kan Maria Larsson le när vårdskandalerna avlöser varandra och barn vräks trots att Maria Larsson för flera år sedan utlovat att detta skulle upphöra? Hur kan arbetsmarknadsminister Hillevi Engström le när styrelsen för Arbetsförmedlingen förklarat att de saknar förtroende för generaldirektören Angeles Bermudas-Svankvist och arbetslösheten är över 8 procent? Hur kan infrastrukturminster Catarina Elmsäter-Svärd le när dagliga rapporter talar om tågförseningar och nedfallna kontaktledningar och Flens kommun där Harpsund ligger riskerar att få ännu sämre tågförbindelser till Stockholm än nu? Finansminister Anders Borg påstår att det finns ett reformutrymme på 25 miljarder. Trots att detta handlar om pengar som skall lånas upp ler han.

       I sitt sommartal utlovade Statsminister Fredrik Reinfeldt ett femte jobbskatteavdrag (12 miljarder kronor) sänkt skatt för pensionärer (1,15 miljarder eller 50 kronor per pensionär och månad) och höjd gräns för när statlig inkomstskatt skall betalas (3 miljarder, de som tjänar mer än 35500 får skattesänkning). Reinfeldt påstod att de aviserade skattesänkningarna mest gynnade de som är låg- och medelinkomsttagare. Men så är det inte. Maximalt jobbskatteavdrag cirka 1900 kronor i månaden får för närvarande den som tjänar ungefär 29000 kronor per månad. De som tjänar mindre får också ett mindre jobbskatteavdrag. Den som tjänar 20000 kronor i månaden får till exempel ungefär 1400 kronor. När brytpunkten för statlig skatt förskjuts uppåt är det höginkomsttagare som får skattesänkning. De med höga inkomster nästa år om Reinfeldt får som han vill skattesänkningar 500 – 600 kronor i månaden. Tanken påstås vara att skattesänkningarna skall stimulera den inhemska ekonomin. Så skulle ske om de som har det ekonomiskt sämst fått mer pengar att röra sig med. Nu kan pengarna Borg skall låna upp i stället gå till utlandssemestrar och nya dyra utländska bilar.

       Inom alla avtalsområden har de anställda förhandlat sig till lönehöjningar de kommande åren. För pensionärerna är framtiden inte lika ljus. Den så kallade bromsen kommer 2014 att slå till en tredje gång och pensionerna minskas med 2,7 procent. Tidigare minskningar av pensionerna uppgår cirka 7 procent. Barnbidragen höjs inte i takt med inflationen och inte heller ersättningen till de som är sjuka och arbetslösa

      Den borgerliga alliansen förtiger och ljuger om effekterna av alla skattesänkningarna i och förnekar att de ekonomiska klyftorna ökar.

MAUD OLOFSSON FREDRIK REINFELDT OCH ANSVAR

När SAAB-affären pågick var Maud Olofsson näringsminister och upprepade likt en papegoja att hon inte riskerade skattebetalarnas pengar. Nu utpekas hon av regeringen som den enda minister som kände till Vattenfalls köp av Nuon. Den affären har kostat skattebetalarna 37 miljarder kronor. Maud Olofsson vill inte uttala sig. Men hon måste ju veta vilka inom regeringen som var informerade om Vattenfalls köp av Nuon. Vad uträttade Maud Olofsson som näringsminister? Hon låg bakom sänkningen av restaurangmomsen, som sannolikt inte ledde till fler sysselsättningstillfällen. Hon införde Rutavdraget som gör att de välbeställda får billig städhjälp. Hon sa ja till utbyggnad av kärnkraften. Hon har verkat för att försämra anställningstryggheten.

       Var det över huvud taget lämpligt att utse Maud Olofsson till näringsminister?

       I Sveriges televisions pratshow ”Hos Jidhe” gick Maud Olofsson 2007 till attack mot sina lärare i gymnasiet, vilket av många upplevdes som osmakligt. Men hennes attack var kanske ett försök att förklara sina dåliga gymnasiebetyg med tvåor i engelska, spanska, tyska, matematik och naturkunskap. Med ett sådant gymnasiebetyg skulle knappast Maud Olofsson ha kommit in på någon högskole- eller universitetsutbildning. Anders Isaksson skrev för några år sedan boken Den politiska adeln. Maud Olofsson förefaller att tillhöra adeln inom Centerpartiet. Hennes far var landstingspolitiker i Västerbottens län. Han var god vän med bland annat Torbjörn Fälldin och Börje Hörnlund. Efter sin gymnasieexamen blev Maud Olofsson bland annat ombudsman i Centerpartiets Ungdomsförbund i Västerbotten. När Börje Hörnlund blev statsråd i Carl Bildts regering 1991 blev Maud Olofsson politiskt sakkunnig. När regeringen Bildt avgick 1994 blev Börje Hörnlund landshövding i Västerbottens län och då fick Maud Olofsson anställning där och fortsatte sedan sin politiska karriär. Man kan undra om Länsstyrelsen i Västerbotten anställt fler handläggare utan akademiska meriter och med så svaga gymnasiebetyg som Maud Olofsson. 

       ”Det är tid för ansvar” uttalade Fredrik Reinfeldt i regeringsförklaringen 2010. ”Det är tid för ansvar” saknar ett ansvarstagande subjekt. Vem skall ta ansvar och för vad? Vem tar ansvar för vapenaffärerna med Saudiarabien? Försvarsminister Sten Tolgfors tar inget ansvar. Han sparkar på Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) som i sin tur skyller på politikerna. Fredrik Reinfeldt måste väl veta vilka beslut som regeringen har fattat. Det är hög tid att Reinfeldt träder farm och tar ansvar. Varför förlängde regeringen avtalet med Saudiarabien 2010?  Det är dags att Fredrik Reinfeldt träder fram och tar ansvar för Vattenfalls förlustaffärer.

GÖRAN HÄGGLUND ÄR INTE ROLIG. HAN ÄR EN SKOJARE

Jimmy Åkesson som efterträdde Göran Hägglund i Almedalen ansåg att Göran Hägglund var skojig. Men att vara skojig är någonting annat än att vara en skojare. Göran Hägglund är en skojare. Ingen vet vad han egentligen står för. Det är bedrövligt.

        Hösten 2011 framträdde Mats Odell som Hägglunds motkandidat inför partiledarvalet 2012. Odell anses företräda traditionalisterna inom partiet med förankring i Pingströrelsen och Livets ord. Göran Hägglund har anpassade sig till den nya situationen. Tidigare ansåg han att ”politik är inte religion och religion är inte politik”. I den nya situationen förklarade han att ”kristendomen är grunden för det här partiets (Kristdemokraternas) existens, däri ligger vårt berättigande”. Hägglund försöker gå ett slags balansgång mellan traditionalisterna och andra väljare som partiet lockat till sig genom fagert tal om värdegrunder och löften om sänkt skatt.

      I en debattartikel i Dagens Nyheter 8 oktober 2011 skrev han bl.a: ”Den ekonomiska kris som plågar många länder har inte ekonomiska rötter utan handlar om etik. Kristna värden som måttfullhet, förvaltarskap, ödmjukhet, pålitlighet, ärlighet – och ansvar för kommande generationer – har ersatts av en bekymmerslös, lättsinnig otålighet att maximera nyttan för dagen. I alliansregeringen kommer KD framöver att tydligare än någonsin vara den sociala rösten.” Så har det inte blivit.

       Göran Hägglund ingår i en regering som har och har haft sänkta skatter och sänkta ersättningsnivåer vid sjukdom och arbetslöshet som sitt främsta mål. I Almedalen påstod Hägglund att jobbskatteavdrag mest gynnade dem som har de lägsta inkomsterna. Så är det inte. Högst jobbskatteavdrag får de som tjänar ungefär 29000 kronor i månaden och mer. Deras avdrag blir ungefär 1900 kronor månaden. Den som tjänar mindre får lägre bidrag och pensionärer, sjuka och arbetslösa får inget avdrag alls. Hägglund talar gärna om att skatten för pensionärer sänkts. Det handlar om små sänkningar och han talar inte om att pensionerna sänkts med 7 procent åren 2010 0ch 2011.

       Under den tid Göran Hägglund varit socialminister, Maria Larsson äldreomsorgsminister och Stefan Attefall bostadsminister har de ekonomiska klyfterna ökat i samhället, barnfattigdomen ökat och människor hamnat i kläm mellan sjukförsäkring och arbetslöshetsförsäkring och vårdskandalerna har avlöst varandra. Sedan den borgerliga regeringen 1991 – 1994 avskaffade Folk- och bostadsräkningen vet vi inte längre hur människor bor och knappast heller hur många vi är. Vi vet att det är bostadsbrist och att många bor trångt. Det enda Stefan Attefall åstadkommit är att det blivit gynnsammare att hyra ut i andra hand. Hägglund berömde sig i Almedalen för att den borgerliga alliansen infört Rotavdraget. Men det avdraget fanns långt innan alliansen bildades och borde ha avskaffats för länge sen. Det är skandal att välbeställda människor kan göra skatteavdrag för lyxrenoveringar av kök och badrum medan miljonprogramsområdena står och förfaller. Dessutom har det visat sig att skattefusket när det gäller rotavdrag är omfattande.

       I Sveriges stortstadsområden finns problemområden som ingen politiker tycks ta sig an på allvar. Där finns dåliga bostäder, arbetslöshet fattigdom, brottslighet och dåliga skolor. De som växer upp i dessa områden växer upp i hopplöshet. Hägglunds lösning torgförde sin lösning i Svenska Dagbladet 1 april 2010. Rubriken på hans artikel var: ”Straff är nödvändigt för allas skull”.  I Almedalen 2011 efterlyste Hägglund på nytt hårdare straff.

       Göran Hägglund, Maria Larsson och Stefan Attefall personifierar en skrämmande skenhelighet. Det finns ett ordspråk för detta beteende:

       ”Om han gör sin röst ljuvlig så tro honom dock icke, ty sjufaldig styggelse bor i hans hjärta.” (Ords 26:25)   

EXCELLENSEN BILDT – VEM FÖRETRÄDER HAN?

I hemliga amerikanska diplomatdokument som publicerades av Wikileaks 2010 beskrevs Carl Bildt som ”envis”, ”arrogant” och ansågs ha ”begränsad” politisk kompetens. Bildt beskrevs också som någon som tror att han har mer makt och inflytande än han egentligen har, en ”medium size dog with big dog attittude”. Den som sett de två avsnitten på TV om excellensen Bildt har fått den här bilden förstärkt.

     Bildt har kritiserats bl.a. för sitt engagemang i Lundin Oil, för bristande insatser för att hindra massakern i Srebrenica, för att ha stött USA:s invasion av Irak, jämförelsen av Rysslands ingripande i Georgien med Hitlers agerande i Mellaneuropa under andra världskriget och bristande respekt för riksdagen. I mars 2010 beslutade riksdagen att beskriva behandlingen av armenier och andra kristna grupper 1915 som folkmord. Bildt förklarade att han struntade i riksdagsbeslutet.

            Regeringen Reinfeldt tycks ha lämnat över utrikespolitiken till Bildt. Tidigare skaffade sig andra länder en uppfattning om Sveriges utrikespolitik genom debatter i riksdagen, framträdande i massmedia och pressmeddelanden. Nu är det Bildts blogg som gäller. Han förefaller ständigt vara på resande fot. Vad har han för mandat från regering och riksdag när han far runt i världen? Vi får reda på att han träffar ett antal personer men vad förmedlar han för budskap? Vems ärenden går han?

       Carl Bildts politiska karriär baseras på ubåtsfrågan. Bortsett från U 137 har inga bevis för kränkningar framkommit. 1994 blev det klart att kavitationsljudet kunde åstadkommas av minkar. I början av år 2000 offentliggjordes dokument som visade att typljudet kunde orsakas av sillstim. I maj 2008 redovisade Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) resultatet av analyser av om de ljud som spelades in i Hårsfjärden 1982 kom från en ubåt eller ett ytfartyg. Inspelningen har utgjort marinens tyngsta bevis för ubåtskränkning. FOI:s analys visade att inspelningen med mycket hög sannolikhet orsakats av taxibåten Amelia som befann sig i området samma dag.

      I december 1990 talade Bildt inför Kungliga krigsvetenskapsakademin. Han målade då  upp en bild där Sverige under 1980.talet varje år tre gånger utsatts för sovjetiska ubåtsoperationer med upp till 22 ubåtar inblandade. Sovjetunionen organiserade enligt Bildt ett antal diversionsförband av vilka ett var avsett för Sverige. Ett förband kunde bestå av åtta miniubåtar med en längd av 30 meter, 14 ännu mindre ubåtar med en längd av 10 meter av vilka en del var utrustade med larvband och attackdykare utrustade för att kunna förflytta sig snabbt. Bildts tal publicerades i Kungliga Krigsvetenskapsakademins handlingar och tidskrift 1992:1.

      Vilka intressen styrde Bildt under de år ubåtsfrågan var aktuell. Gick Carl Bildt USA:s ärenden för att försämra Sveriges förhållanden till Sovjetunionen och kullkasta Olof Palmes ansträngningar för internationell avspänning? Carl Bildt borde avkrävas en förklaring.

 

KATASTROFEN PÅ SKOLOMRÅDET

Kungliga svenska vetenskapsakademin anordnade 11 mars 2013 ett symposium ”Ideas and consequences of market pripcipoles in education. The Swedish case in an international perspective.

Det svenska skolsystemet är idag världsunikt med sin hårda konkurrens, stora valfrihet och vinstdrivande friskolor. Den 11 mars 2013 samlades eliten inom internationell forskning kring just fria skolval och marknadsprinciper i skolan på Kungliga vetenskapsakademien i Stockholm.

Typiskt nog för den svenska skoldebatten lyste politikerna med sin frånvaro. De svenska politikerna är uppenbarligen inte intresserade av att ta del av den forskning som finns om fria skolval vinstdrivande friskolor. Från massmedia var endast representanter för radioprogrammet Vetandets värld i P 1 närvarande. Den 20 mars 2013 sändes ett program där flera av deltagarna i symposiet intervjuades. Programmet kan fortfarande avlyssnas av dem som går in på sr.se.

Forskare från bland annat England och USA varnade för konsekvenserna av vårt nuvarande skolsystem och uppmanade våra beslutsfattare att komma ur den svenska bubblan, och se till vetenskapliga resultat. Den hastigt genomförda friskolereformen som genomfördes av den borgerliga regeringen i början 1990-talet har inte lett till bättre skolresultat eller några generella fördelar för samhället som var tanken, utan snarare tvärt om. Friskolereformen baserades inte heller på erfarenheter och forskning utan var ett ideologiskt beslut som sammanhängde med den nyliberala våg som svepte fram på 1980- och 1990-talet. Resultatet av friskolereformen förvärrades genom att skolorna ungefär samtidigt kommunaliserades, ett beslut som fattades 1989 när Sverige hade en socialdemokratisk regering.

I friskolesystemet ses eleverna som en påse pengar. Skolledare får i stället för att utveckla pedagogik lägga ned stor energi på marknadsföring. Konkurrensen om eleverna leder också till betygsinflation. Samtidigt tas stora vinster ut, som kan placeras i skatteparadis. Börjar en skola inte ge så bra vinst kan den som nyss skett avknoppas från koncernen och bli ett eget bolag som får gå i konkurs och då får kommunen träda in och reda upp situationen.

Välutbildade och ekonomiskt välbeställda föräldrar väljer bort skolor där eleverna har  annan social och etnisk bakgrund vilket leder till ett slags ghettofiering av somliga skolor. Om man vill att alla elever skall ges lika chanser måste friskolesystemet avvecklas.

Medverkade i symposiet var Henry M Levin, professor i utbildningsekonomi på lärarhögskolan vid Columbia University, New York. Sabrina Harris, masterstudent från USA, för tillfället vid Stockholms Universitet, Sandra McNally, professor i nationalekonomi på London School of economics. Lisbeth Lundahl, professor i Tillämpad utbildningsvetenskap vid Umeå Universitet. Karolina Parding, docent i arbetsvetenskap, Luleå Tekniska Universitet. Bo Malmberg, professor i kulturgeografi vid Stockholms Universitet. Monica Hansson, högstadielärare på Årstaskolan i Stockholm och Patrik Scheinin, professor i beteendevetenskap på Helsingfors Universitet.

Professor Patrik Scheinin från berättade vid symposiet att det finska skolsystemet byggdes upp med Sverige som förebild. I slutet av 1980-talet och början av 1990-talet var man i Finland osäkra på hur bra det finska skolsystemet var och det fanns då somliga som ville följa efter Sverige när det gällde friskolor. Men vid samma tid kom de första internationella jämförelserna mellan skolor och det visade sig då att de finska skolorna hade bra resultat. Nu har Finland efter en modell hämtad från Sverige några världens bästa skolor. Finland satsar man på välutbildade lärare som har stor frihet när det gäller att planera utbildningen.

Vi har en utbildningsminister som kan se alert ut och peka med hela handen. Men vad vet han om utbildning och forskning? Han borde avgå!

Socialdemokraterna borde ta till sig det erfarenhet och forskning visar beträffande utbildning. Avskaffa friskolorna och förstatliga skolorna!