Svensk överklass och högerextremism i Sverige under 1900-talet

Recension i tidningen Expo: Här recenseras min bok Svensk överklass och högerextremism under 1900-talet av författaren Stieg Larssson, författaren till Milleniumtrilogin.

http://expo.se/2003/48_163.html

Här hittar du min bok Svensk överklass och högerextremism i Sverige under 1900-talet.

http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9186474340

Annonser

Ondskan, hatet, mordet

Recension i Folket: ”En bok många väntat på.” ”Ett digert faktamaterial kan göra att den uppfattas som litet tungläst, men den är en av de mest kompetenta sammanfattningar man kan läsa i ämnet.”

Recension i Dagens Nyheter: ”Saklig sammanställning. En bok att ge vetgiriga barnbarn.”

Bland annat här kan du låna min bok Ondskan, hatet, mordet.

http://www.biblioteket.stockholm.se/default.asp?id=8227&extras=516311%2FID

Min bakgrund

Jag är född under krisåren på 1930-talet. Efter 6-årig folkskola började jag förvärvsarbeta när jag var 13 år. Jag gick på folkhögskola innan jag började göra värnplikten. I samband med värnpliktstjänstgöringen genomgick jag kadettskola och erbjöds möjligheten att få börja studera vid Försvarets Läroverk. Att ta studentexamen lockade mig mer än att bli officer. Jag tog studentexamen 1959 och blev officer 1960. År 1980 deltog jag när Karlbergskursen 1960 firade 20-årsjubileum. Någon hade då funnit den anteckningsbok som försteläraren fört noteringar om kadetterna i 1960. Där fanns uppgifter om kadetternas föräldrars yrke, i mitt fall sågverksarbetare och hemmafru. Där fanns också noterat kadetternas betyg i svenska, matematik, historia och engelska. Om flera av kadetterna fanns särskilda noteringar. Dessa var genomgående negativa till exempel ”Saknar totalt ledarförmåga” och ”Synnerligen häftigt humör”. Kommentaren om mig avvek från de övriga. Där stod: ”förespråkar demokrati inom försvaret”. Kommentaren var sannolikt förorsakad av att jag ansåg att officerare kunde vara du med underbefäl och underofficerare. Förespråkar demokrati gör jag fortfarande.

I stället för att gå högre kursen på Militärhögskolan genomgick jag Försvarets Förvaltningsskola. Redan medan jag var kvar inom försvaret började jag läsa nationalekonomi, statsvetenskap och statistik på universitetsnivå. Senare läste jag historia och har en fil. kand. med historia (80 poäng) som huvudämne. Sedan jag lämnat försvaret var jag bland annat varit verksam som enhetschef vid länsstyrelsen i Stockholms län, revisor vid Försäkringskassan och administrativ direktör vid Skatteförvaltningen. Även om det nu är flera år sedan har jag stor erfarenhet av utrednings- och projektarbete.

Efter min pensionering har jag skrivit fyra böcker. De två senaste var Svensk Överklass och högerextremism under 1900-talet och Ondskan, Hatet, Mordet (Om mordet på Olof Palme). Båda dessa böcker fick genomgående bra kritik. Jag har också skrivit en rad artiklar bland annat i Aftonbladet, Arena, Dagens Nyheter, Eskilstunakuriren och Folket.